загрузка...
 
Тестові питання
Повернутись до змісту

Тестові питання

1. У якому вигляді знаходяться мідь в рудах?

2. З чого складається порожня порода?

3. Якими способами витягують мідь з руди?

4. Яким методом збагачують мідні руди?

5. Яким чином проводять випалення мідного концентратора?

6. Що забезпечує випалення мідних концентраторів?

7. З чого складається мідний штейн?

8. Які процеси проходять у нижній частині печі при виплавленні мідного штейну?

9. Які процеси проходять при проходженні газів через стовп шихти при виплавленні мідного штейну?

10. Які сполуки плавляться при температурі 1000°С?

11. Які основні хімічні реакції проходять у пористій масі мідного штейну?

12. Що входить до складу штейну?

13. Що необхідно зробити, щоб підвищити кількість міді в штейні?

14. З чого складається відбивний штейн міді?

15. Яким чином одержують чорнову мідь?

16. На які періоди поділяють процес виплавки чорнової міді і чому?

17. Які реакції проходять у конверторі при першому періоді отримання чорнової міді?

18. Які реакції проходять у другому періоді отримання чорнової міді?

19. Які процеси проходять при основному рафінуванні міді?

20. У чому сутність електролітичного рафінування міді?

21. Які використовують  нові методи добування міді?

22. Які руди застосовують для отримання нікелю?

23. Яким чином готують руду перед плавленням нікелю?

24. Як проводити переробку сульфідних мідно-нікелевих руд?

25. У чому сутність переробки окиснювальних нікелевих руд?

26. За якою схемою проводять виплавку нікелю з окислених руд?

27. У чому сутність виплавки нікелевого штейну?

28. Які реакції проходять при виплавці штейну?

29. Навіщо необхідне дуття при плавленні нікелевого штейну?

30. Яким чином із штейну отримують нікель?

31. У чому необхідність другого періоду продування при переділі штейну?

32. Що таке файнштейн і як його отримують.

33. Які  шлаки  утворюються  при  плавленні  в конверторах?

34. Які є можливості для отримання чорнового нікелю в конверторі?

35. Яким чином видаляють сірку з нікелевого файнштейну?

36. Навіщо необхідне випалення білого нікелевого штейну в киплячому шарі?

37. Яким чином проводять відновні плавлення нікелю?

38. Які реакції проходять при відновленні нікелю?

39. Яку роль виконує вуглець при плавленні нікелю?

40. Навіщо необхідно застосовувати електролітичне рафінування чорнового нікелю?

41. Які найважливіші мінерали містить свинець?

42. Яким чином отримують свинець?

43. Які етапи отримання свинцю?

44. Які властивості має оксид свинцю?

45. З якими кислотами реагує свинець при кімнатній температурі?

46. Як застосовується свинець?

47. Які методи використовують для добування цинку із руд?

48. Які елементи містять цинкові концентрати?

49. За якою реакцією відновлюється цинк у реторті?

50. З яких інгредієнтів складається шихта для отримання цинку еклектротермічним способом?

51. За якою реакцією цинк відновлюється у шахтній печі?

52. Скільки міститься свинцю і цинку у шлаках шахтної плавки?

53. Яким чином проводять рафінування чорнового цинку?

54. Що залишається у нерозчиненому залишку після вилуговування, розбавленого кислотою?

55. За якою схемою проходить реакція електролізу?

56. Яка основна реакція випалення сульфіду цинку?

57. За якою реакцією окисел цинку взаємодіє з Fe2O3?

58. Якими печами користуються при виплавленні цинкових концентратів?

59. Яка температура киплячого шару при виплавленні цинкового концентрату?

60. У скільки стадій проводять вилуговування цинку з обпалених концентратів?

61. Для чого необхідно очищення нейтрального розчину сульфату цинку?

62. Чим визначається рівноважний потенціал напруги при електролітичному осадженні цинку?

63. Де відкладається окисел свинцю при електролітичному осадженні цинку?

64. Яким чином проводять збагачення руд, що містять молібден?

65. Охарактеризуйте аміачний спосіб переробки концентратів молібдену?

66. Яким чином проходить вилуговування триокису молібдену розчинами аміаку?

67. Яка реакція утворення молібдену амонію?

68. Яким чином відбувається очищення аміачних розчинів?

69. Яким чином утворюється парамолібдат амонію?

70. Як отримати триокис молібдену?

71. Яким чином відбувається осадження тетрамолібдату?

72. Як отримати молібдат натрію?

73. За якою схемою відбувається взаємодія молібденатів міді, кальцію і заліза з содою?

74. Яка реакція осадження молібдату кальцію?

75. За якою технологією одержують триокис молібдену?

76. Якими реагентами можна перевести металевий ніобій у хімічну сполуку?

77. Які фізичні властивості ніобію?

78. Яка реакція взаємодії ніобію і хлору.

79. Які якості ніобію допомагають чинити опір дії окиснювачів?

80. Яким чином використовують ніобій для випрямляння струму?

81. Які способи переробки руд, що містять ніобій?

82. Які стадії отримання ніобію?

83. Які основні методи отримання ніобію?

84. З якою метою вводять ніобій до складу сталей?загрузка...