загрузка...
 
Тестові питання
Повернутись до змісту

Тестові питання

1. Яким чином золото мігрує у біосферу?

2. Як реагує золото з галогенами без нагрівання?

3. Що отримують при осадженні розчину AuCl3 їдким лугом?

4. Який метод добування золота застосовувався у глибокій старовині?

5. Що таке альмагама?

6. Як очищають золото при ціанідному способі добування його із руди?

7. Який метод добування золота використовують при великій кількості його у руді?

8. Що має особливе значення при ціануванні пульп?

9. У яких випадках використовується періодичний режим ціанування руди?

10. Яким чином здійснюють сорбцію золота і срібла з пульпи?

11. Від чого залежить швидкість розчинення золота у дифузійній області?

12. З якими кислотами вступає в реакцію срібло?

13. Чому солі срібла у водних розчинах не гідролізуються?

14. На які елементи розкладаються галогеніди срібла?

15. У якому стані зустрічаються у природі золото і срібло?

16. На скільки груп можна розділити мінерали срібла?

17. У якому середовищі здійснюється рудне самоподрібнення?

18. Які показники поліпшуються після подрібнення руди у млинах Аерофол?

19. У яких млинах здійснюють мокре рудне самоподрібнення мінералів срібла?

20. У яких випадках застосовують рудне сортування для мінералів срібла?

21. Який процес при добуванні срібла називається повним мулом?

22. Що таке купчасте вилуговування?

23. За якими показниками ціанування перемішуванням перевищує ціанування просочуванням?

24. Від чого залежить необхідний ступінь подрібнення руди при використанні ціанування перемішуванням?

25. У чому полягає етап обробки пульпи згущування при добуванні срібла?

26. Що являє собою згущувач з центральним приводом?

27. У якому режимі здійснюють процес вилуговування срібла?

28. У чому полягає афінаж срібла?

29. Яким чином при афінажі срібла його втрати зводять до мінімуму?

30. На чому базується хлорний процес добування срібла?

31. У яких тиглях ведуть хлорний процес при отриманні срібла?

32. Які переваги має електричний метод добування срібла?

33. З яких матеріалів виробляють катод для електролізу срібла?

34. Яка чистота катодного срібла після переплавлення?

35. Які переваги процесу електролітичного рафінування срібла?

36. З якими кислотами платина не взаємодіє при звичайній температурі?

37. Що називають шліховою платиною?загрузка...