загрузка...
 
3.5.4 Вилуговування МоО3 розчинами аміаку
Повернутись до змісту

3.5.4 Вилуговування МоО3 розчинами аміаку

На  виробництві  вилуговування проводять при температурі не вище 50-60°С; у сталевих чанах з пропелерними мішалками або в барабанних вилуговувавчах в три або чотири стадії. У міцний луг витягується 80-95% молібдену при концентрації його 140 г/л. У розчині залишається до 30 г/л (? 2 міль/л) NH3.

Реакція утворення молібдату амонію

     MoO3 + 2NH4OH = 2NH4+ + MoO42- + 2H2O.   (3.64)

Молібдати міді, цинку, заліза, свинцю і кальцію реагують з аміаком по-різному. Перші три дають аміачні комплекси і при розрахунку рівноваги тут необхідно враховувати руйнування комплексного іона NH+5:

                             NH4+ = NH3 + H+;                     (3.65)

pK=9,2.

Для молібдатів міді, цинку і заліза у загальному вигляді

MeMoO4 + 4NH4OH = +  MoO42- + 4H2O;   (3.66) 

- для кальцію і свинцю

МеМоO4 + 2NH4OH = Me(OH)2 + 2NH4+ + MoO42;    (3.67)

- мідь і залізо осаджують сірчистим амонієм з розчину, у  якому  близько  2 моль/л  надлишкового  NH3  і  близько 3 моль/л NH4. Сульфіди міді і заліза осаджуються з суміші аміачних комплексів, серед яких переважають тетрамінні:

                         Сu (NH3)2+  +  S2- =  CuS + 4 NH3,        (3.68)

          Fe(NH3)2+ + S2- = FeS + 4NH3, K = 4·1013.         (3.69)

Повнота осадження домішок повинна бути високою, проте слід уникати забруднень сіркою, надлишок (NH4)2S зв'язують, додаючи свіжий розчин, від чого залишкові концентрації міді, заліза і цинку збільшуються. Очищення проводять у сталевих гумованих чанах з мішалками.

Для   кристалізації   парамолібдату   амонію 

(NH4)6? 4H2O)      потрібне   молярне   відношення NH3 : МоО4 = 6 : 7, а в очищеному розчині воно більше 2:1 при концентрації МоО близько 1 моль/л.

Нейтралізація частини аміаку соляною кислотою дає краще витягання, ніж пряме випаровування, і досить чистий продукт, в якому заліза менше 0,05%, а інших домішок сумарно не більше 0,015%.

Паромолібдат прожарюють у човниках з нержавіючої сталі в електричних печах з коробчастим муфелем при температурі 500°С. Човники поступово просувають   в   зони   високих температур.

Застосовують також трубчасті печі, що обертаються, з трубою з нержавіючої сталі, що обігріваються електрикою.

Техніко-економічні показники аміачного способу, включаючи переробку відходів, в основному залежать від ціни сировини, яка становить більше 90% собівартості. Витягання з концентрату в парамолібдат амонію 93-96% залежить від якості концентратів і культури виробництва. Найбільші втрати (2-6%) припадають на очищення розчинів і кристалізацію. Втрати при відновленні близько 1%.загрузка...