загрузка...
 
4.3.3 Збагачувальні операції при отриманні платини
Повернутись до змісту

4.3.3 Збагачувальні операції при отриманні платини

Розсипи платинових металів, утворені в результаті руйнування корінних порід, відомі в багатьох країнах, але промислові запаси в основному зосереджені в Колумбії, Південній Африці, Бразилії та ін.

Процес видобування платинових металів із розсипів зводиться до двох груп операцій: видобутку пісків і їх зба­гачення гравітаційними методами. Піски можна добувати підземними і відкритими способами; як правило, застосо­вують відкриті гірські роботи, виконувані в два етапи: розкриття пустої породи і видобуток платиновмісних пісків. Видобуток пісків звичайно поєднують з їх гравітаційним збагаченням в одному агрегаті, наприклад, дразі.

Видобута гірська маса з дражних черпаків проходить у промивальну бочку, де здійснюються дезінтеграція і грохоченння. Процес дезінтеграції гірської маси у бочці відбувається за допомогою механічного розділення і розмиву її водою при перекочуванні породи усередині бочки і зрошуванні напірним струменем води. Порода при цьому розділяється на два продукти: верхній (галька, велике каміння, нерозмите каміння глини), який не містить платини і прямує у відвал, і нижній, який надходить послідовно на шлюзи, відсадочні машини і концентраційні столи. У результаті збагачення виходить шліхова платина, що містить до 70-90% платинових металів. Її направляють на афінаж.

Технологічні схеми видобування платинових металів при збагаченні вкраплених руд визначаються формами знаходження цих металів у даному родовищі. Якщо платинові метали представлені самородною платиною і фероплатиною, то у технологічну схему збагачення входить операція з отримання гравітаційного концентрату, що містить підвищені концентрації платинових металів. Якщо в рудах платинові метали, зокрема платина, знаходяться у вигляді магнітної фероплатини, то звичайно застосовують магнітну сепарацію з подальшою переробкою багатого продукту або в окремому циклі, або спільно з нікелевим концентратом у пірометалургійному процесі.

Технологічний процес гравітаційно-флотаційного збагачення руд включає дроблення вихідної руди з подальшим тонким подрібненням її в дві стадії у кульових млинах, що працюють у замкнутому циклі з гідроциклонами.

Вільні зерна самородної платини відокремлюють у циклі подрібнення на шлюзах з кордероєвим покриттям. Отримані концентрати піддають перечищенню на концентраційних столах з отриманням гравітаційного концентрату, що містить 30-35% Рt, 4-6% Рd і 0,5%  інших металів платинової групи.

Пульпу після виділення гравітаційного концентрату згущують і спрямовують на флотацію. Кінцевим продуктом флотації є концентрат, що містить: 3,5-4,0% Ni, 2,0-2,3% Сu, 15,0% Fе, 8,5-10,0 % S; сума платинових металів 110-150 г/т. Цей концентрат надходить в металургійну переробку. Видобування платинових металів в циклі збагачення досягає 82-85 %.загрузка...