загрузка...
 
3.5 Фізико-металургійні основи отримання молібдену 3.5.1 Молібденові руди і їх збагачення
Повернутись до змісту

3.5 Фізико-металургійні основи отримання молібдену 3.5.1 Молібденові руди і їх збагачення

Мінерали, важливі для виробництва, численні, з них тільки молібденіт MоS2 первинного походження, інші – повеліт СаМоО4, молібдит Fe2(MoO4)3 і продукти вторинних перетворень сульфіду. Молібденіт, що має першорядне значення, чорного кольору, м'який, на папері залишає межу подібно до графіту; щільність мінералу 4700-4800 кг/мЗ.

Руди містять десяті і соті частки відсотка молібдену, вони поділяються на кварцові, комплексні за вольфрамітом; скарнові, у яких молібденіти інколи супроводжують шеєліт, пірит і халькопірит, а порода складається з кременистих вапняків. Мідно-молібденові руди колчеданового або вкрапленого типу - основний вид сировини. Молібденіт в них супроводжують пірит і халькопірит. Частіше  переважає мідь, а молібден складає соті частки відсотка, але інколи його більше, ніж міді.

Збагачення базується переважно на флотації молібденіту, добування якого в концентрати, навіть з бідних руд, досягає 90% при вмісті близько 90% MоS2. Спочатку флотують всі сульфіди. Колективний концентрат після подрібнення розділяють повторною флотацією, пригнічуючи мінерали міді і заліза сірчистим або ціаністим натрієм при рН = 8,5. Збирачем для молібденіту служать гас і мінеральні масла, а як спінювач застосовують соснове масло. Шеєліт, якщо він наявний, виділяють з хвостів флотації, використовуючи як реагенти жирні кислоти і силікати натрію.

Вітчизняні концентрати мають за ТУ марки КМ1, КМ2 і КМЗ, вміст молібдену в них відповідно: 50, 48, 47%. Головні домішки: 0,07-0,15% Р; 0,07% As; 0,5-2% Сі; 5-9%  SiO2; 0,07%  Sn.загрузка...