загрузка...
 
4.2.4 Сортування і первинне збагачення
Повернутись до змісту

4.2.4 Сортування і первинне збагачення

великокускової руди

Звичайно у здобутій гірській масі разом із шматками срібловмісної руди знаходяться і шматки пустої породи, виключення якої з подальшої переробки може значно поліпшити техніко-економічні показники.

Для виведення пустої породи застосовують іноді ручне сортування. При цьому з гірської маси або видаляють пусту породу, або виділяють рудну фракцію, щоб збагатити сріблом. Загальним правилом сортування є те, що порода, що виводиться, за вмістом срібла не повинна бути багатше за хвости сріблодобувної фабрики.

Звичайно рудне сортування застосовують для матеріалу крупніше 40-50 мм.

Найбільш перспективне застосування збагачення у важких середовищах до сульфідних руд, в яких срібло пов'язане тільки з сульфідами, рівномірно розподілено, і його вміст у  збагачувальній сировині, практично пропорційний вмісту сульфідів. Тому при збагаченні у важких середовищах срібло разом з сульфідами концентрується у важких фракціях; у легкі фракції відходять вмісні породи, майже не мінералізовані для цієї групи срібловмісних руд.

Одним з напрямів удосконалення процесу сортування є застосування автоматичного сортування, що базується на використанні відмінностей окремих шматків руди за кольором або радіоактивності (природної або наведеної). Сортування за кольором найбільш ефективне при великій контрастності кольорів срібловмісних мінералів і мінералів пустої породи, наприклад, при відділенні срібловмісного кварцу від сланців або озалізнених порід.

Однак автоматичне сортування вимагає складної дорогої апаратури, тому у промисловості до цього часу поширене мало.загрузка...