загрузка...
 
2.1.3 Одержання алюмінію з його окису
Повернутись до змісту

2.1.3 Одержання алюмінію з його окису

Електролітичне відновлення окису алюмінію, розчиненого в розплаві на основі кріоліту, здійснюється при 950-970°С у електролізері. Електолізер складається з футерованої вуглецевими блоками ванни, до поду якої підводиться електричний струм (рис.2.2).

 

 

Рисунок 2.2 - Схема електролізної ванни: 1 - окис алюмінію (Al2O3); 2 - кріолітоглиноземний розплав; 3 - рідкий алюміній; 4 - ванна зі сталевого листа; 5 - шамот; 6 - струмопровідна шина; 7 - вугільні подові блоки; 8 – аноди

Рідкий алюміній, що виділився на поді, служить катодом  важче розплаву солі електроліту, тому збирається на вугільній основі, звідки його періодично відкачують. Зверху в електроліт занурені вугільні аноди, які згоряють в атмосфері алюмінію, що виділяється з окису кисню, виділяючи  окис  вуглецю  (СО)  або двоокис вуглецю  (СО2) (рис. 2.3) На практиці знаходять застосування два типи анодів:

 

Рисунок 2.3 - Схема електролізера: 1 - алюмінієвий розплав; 2 - електроліт; 3 - рафінований алюміній високої чистоти; 4 - катод із графіту; 5 - магнезитова стіна; 6 - передній горн; 7 - ізолюючий шар; 8 - бічна ізоляція; 9 - вугільний под; 10 - анодний струмопідвід; 11 - ізоляція поду; 12 - залізний короб; 13 - кришка

а)аноди, що само обпалюються, складаються із брикетів, так званих "хлібів" маси Зедерберга (малозольне вугілля з 25-35% кам'яновугільного пеку), набитих в алюмінієву оболонку; під дією високої температури анодна маса обпалюється (спікається); 

б)обпалені, або "безперервні", аноди з більших вугільних блоків (наприклад, 1900,600,500 мм масою близько 1,1 т).

Сила струму на електролізерах становить 150000 А. Вони включаються в мережу послідовно, тобто  виходить система (серія) - довгий ряд електролізерів.

Робоча напруга на ванні, що становить 4-5 В, значно вища напруги, при якій відбувається розкладання окису алюмінію, оскільки в процесі роботи неминучі втрати напруги в різних частинах системи.

Окис алюмінію перетворюється спочатку у хлорид алюмінію. Потім у щільно ізольованій ванні відбувається електроліз АlСl3, розчиненого в розплаві солей КСl, NaCl. Хлор, що виділяється при цьому, відсмоктується й подається для вторинного використання; алюміній осаджується на катоді.

Перевагами даного методу перед існуючим електролізом рідкого кріолітоглиноземного розплаву (А12О3, розчинений в кріоліті Na3Al6) вважають: економію до 30% енергії; можливість застосування окису алюмінію, що не придатний для традиційного електролізу (наприклад, АlО3 з високим вмістом кремнію); заміну дорогого кріоліту більш дешевими солями; зникнення небезпеки виділення фтору.загрузка...