загрузка...
 
4.2.6 Купчасте вилуговування
Повернутись до змісту

4.2.6 Купчасте вилуговування

За своєю сутністю процес купчастого вилуговування близький до процесу вилуговування просочуванням. Він полягає у тому, що руда, укладена у вигляді штабеля (купи) на спеціальній водонепроникній основі (майданчику) зрошується зверху ціаністим розчином. При повільному просочуванні розчину через шар руди відбувається вилуговування срібла. Стікаючий знизу розчин йде на осадження благородного металу.

Як і вилуговування просочуванням купчасте вилуговування придатне для переробки пористих проникних для ціаністого розчину руд, а також таких руд, в яких срібло сконцентроване в основному на внутрішній поверхні тріщин і тому доступно дії ціаністого розчину. Срібло в руді повинне бути досить дрібне.

Звичайно купчастому вилуговуванню піддають руду після дроблення до розмірів 5-20 мм. Однак інколи вилуговують  і    нероздроблену руду з розміром шматків до 100 мм і більше. Наявність глинистих речовин знижує проникність купи, сповільнює вилуговування і зменшує видобування срібла. У таких випадках рекомендується заздалегідь огрудковувати руду з невеликим додаванням цементу, ціаніду і лугу.

Процес купчастого вилуговування відрізняється прос­тотою технологією, дуже низькими капітальними і експлуа­таційними витратами. Разом з тим видобування срібла цим методом невисоке. З урахуванням цих факторів купчасте вилуговування застосовують для переробки збідненої сирови­ни, що містить 1-2 г/т срібла, - забалансових руд, розкрив­них порід, старих відвалів підприємств і т.д. Застосування купчастого вилуговування економічно ефективне також для відпрацювання щодо багатих, але невеликих за запасами родовищ, для яких недоцільне будівництво фабрик.

З початку 70-х років установки для купчастого вилуго­вування набули значного поширення за кордоном і особливо у США. Це обумовлено тим, що у зв'язку з підвищенням цін на срібло до експлуатації стали залучати збіднену сирови­ну і невеликі за запасами родовища, для яких купчасте ви­луговування - найрентабельніший спосіб переробки. загрузка...