загрузка...
 
4.2.8 Афінаж срібла. Сировина і підготовка його до афінажу
Повернутись до змісту

4.2.8 Афінаж срібла. Сировина і підготовка його до афінажу

Розділення срібла і отримання його у чистому вигляді здійснюють прийомами афінажу. Відомо декілька методів афінажу срібла. Найбільше поширення набули хлорний процес і електролітичне рафінування.

Афінаж здійснюють на спеціалізованих афінажних заводах. Сировина, що надходить сюди, відрізняється великою різноманітністю. Матеріали мають складний хімічний склад. Крім срібла, вони містять у вигляді домішок мідь, свинець, ртуть, миш'як, сурму, олово, вісмут та ін. елемен­ти. Вміст домішок може досягати 200 проб і вище.

Срібло надходить, в основному, із заводів кольорової металургії у вигляді срібнозолотих сплавів (доре-метал), одержуваних при рафінуванні чорнового свинцю і переро­бці мідно-ектролітних шламів. Ці сплави звичайно містять 97-99 % суми срібла і золота.

Крім перелічених видів сировини, на афінажні заво­ди надходять також різного роду сплави, побутовий і технічний лом, монети і т.д.

В окремих видах сировини у помітних кількостях мо­жуть бути наявними платинові метали.

Матеріали, що надходять на афінажний завод, піддають приймальному плавленню для усереднювання і випробування окремих партій сировини. Її проводять в графітних тиглях в електричних індукційних печах. На великих афінажних заводах застосовують печі потужністю до 100 кВт з місткістю тигля до 280 кг золота. Для зведення до мінімуму втрат благородних металів за рахунок випаровування плавлення проводять під шаром шлаку, використовуючи як флюс соду і буру (1,5-3% маси завантаженого металу). З цією ж метою уникають зайвого перегріву металу. Плавлення золотосрібних сплавів проводять при 1040-1060°С для срібла. Високопробне срібло, здатне до розбризкування при застиганні внаслідок виділення поглиненого кисню, плавлять під шаром деревного вугілля, що створює відновну атмосферу. Залежно від застосовуваного методу афінажу розплавлений метал розливають у зливки, що йдуть на афінаж хлоруванням, або в аноди, що надходять на електролітичне рафінування.

Відібрану пробу відливають у виливницю у вигляді тонко­го зливка. Швидке охолоджування такого зливка забезпе­чує достатню однорідність сплаву. Пробу для аналізу від­бирають у вигляді стружок або тирси. Результати аналізу необхідні для точного обліку кількості благородних мета­лів, що надійшли в афінаж, і розрахунку з постачальника­ми.загрузка...