загрузка...
 
3.1.2 Підготовка руд до плавлення
Повернутись до змісту

3.1.2 Підготовка руд до плавлення

Більшість мідних руд збагачують способом флотації. У результаті одержують мідний концентрат, що містить 8-35% Сі, 40-50% S, 30-35% Fe і пусту породу, головним чином складовою якої є SiO2, А12О3 і СаО.

Концентрати звичайно обпалюють у окиснювальному середовищі для того, щоб видалити близько 50% сірки і одержати обпалений концентрат із вмістом сірки, необхідним для отримання при плавці достатньо багато штейну.

Обпалюють концентрат при 750-850°С у повітряній атмосфері з метою окиснення сульфідів і зменшення вмісту сірки.

Прогресивним є випалення в киплячому шарі. Подрібнений концентрат завантажується у піч (рис. 3.1) через вікно 3.  Знизу в піч по каналу 2 і отвори в піддоні  подається повітря. Тиск повітря встановлюється таким, щоб частинки концентрату знаходилися у зваженому («киплячому») стані. Обпалений концентрат «переливається» через поріг 5 печі у вигляді недогарка. Сірчисті гази, що відходять, очищаються в циклонах 4 і спрямовують у сірчанокислотне виробництво.

Випалення забезпечує добре змішування всіх компонентів шихти і нагрівання її до високої температури, знижує витрату  палива  у  відбивній  печі в два рази. Проте при переплавленні  обпаленої  шихти  дещо  зростають  втрати

 

Рисунок 3.1 – Схема печі для випалення концентрату

міді в шлаку і віднесення пилу. Тому звичайно багаті мідні концентрати (25-35% Сu) плавлять без випалення, а бідні (8-25% Сu) піддають випаленню.загрузка...