загрузка...
 
4.2.2 Мінерали срібла
Повернутись до змісту

4.2.2 Мінерали срібла

Як і золото, срібло зустрічається в природі в самородному стані. Однак значно частіше воно знаходиться у рудах у формі мінералів, що є хімічними сполуками, що обумовлене більшою хімічною активністю цього металу порівняно із золотом.

Відомо понад 60 мінералів срібла, які можна розділити на такі основні групи:

1) самородне срібло і природні сплави срібла із золотом (кюстеліт, електрум);

2) сульфіди,    наприклад,    аргентит Аg2S шромейєрит АgСuS;

3) сульфосолі, наприклад, піраргірит Аg3SbS3, прустит Аg3АsS3, стефаніт Аg5SbS4 та ін.;

4) антимоніди і арсеніди, наприклад, дискразит Аg3Sb;

5) телуриди і селиніди:    гесит   Аg2Те,   науманит Аg2Sе, петцит Аg3АuТе2 та ін.;

6) галоїди і сульфати: кераргірит АgС1, аргентоярозит АgFе3(ВІН)6(SО4)2 та ін. Найважливішими мінералами срібла, що мають промислове значення, є самородне срібло і його природні сплави із золотом, аргентит, прустит, кераргірит. Крім того, срібло часто наявне в сульфідних рудах кольорових металів як домішка в галеніті РbS, бляклих рудах (ізоморфний ряд мінералів - сульфосолей із загальною формулою Сu12Х4S13, де X - Аs, Sb, в якому миш'як і сурма можуть ізоморфно заміщати один одного. Як домішка в бляклих рудах часто міститься срібло, що ізоморфно заміщає мідь) та інших мінералах.загрузка...