загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

Навчальна дисціпліна “Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища” для студентів спеціальності 7.070801   “Екологія та охорона навколишнього середовища”  покликана забезпечити засвоєння основних екологічних закономірностей та набуття вмінь і навичок у роботі  з  об’єктами і елементами довкілля, а також ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, методами, проблемами екологічного моделювання і прогнозування, навчити роботі з ними, вмінню доцільно використовувати, розпізнавати його об’єкти, оцінювати та прогнозувати їх стан.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”, розділ  “Локальні   моделі   прогнозування техногенного навантаження на довкілля” мають сприяти ефективній самостійній роботі студентів, допомогти в межах навчального плану цілеспрямовано використовувати навчально-методичну літературу та інші джерела інформації. загрузка...