Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”. Розділ 1 “Локальні моделі прогнозування техногенного навантаження на довкілля” - О.О. Рибалов

ЗМІСТ

ВСТУП

1   Моделювання екологічних систем: системний екологічний аналіз

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи 

Питання для самоконтролю

2     Моделювання як процес дослідження екологічних   систем   

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи 

Питання для самоконтролю

3    Моделювання показника утворення маси домішок  у димових газах при спалюванні палива  

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи

Питання для самоконтролю

4       Моделювання екологічного навантаження в зоні   техногенних викидів пересувних джерел 

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи

Питання для самоконтролю

5     Моделювання структури розподілу реціпієнтів  на  території  зони екологічного навантаження 

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи 

Питання для самоконтролю

6   Моделювання надходження забруднюючих речовин  на земну поверхню з атмосферного повітря  

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи

Питання для самоконтролю

7     Моделювання  стану  приземного  шару  атмосфери   населених пунктів у зоні екологічного навантаження

Основні науково-теоретичні положення

Алгоритм виконання роботи

СПИСОК   ЛІТЕРАТУРИ

Додаток  А(інформаційний) ГЛОСАРІЙ (терміни та визначення)

ВИСНОВКИзагрузка...