загрузка...
 
Алгоритм виконання роботи
Повернутись до змісту

Алгоритм виконання роботи

Виписати вихідні дані згідно із варіантом завдання та відповідно до схеми для заданого населеного пункту (табл.7.5, 7.7). 

Розрахувати індекси екологічного стану приземного шару атмосфери населеного пункту  (формули 7.1, 7.3).

Розрахувати індекси фізичного складу атмосфери населеного пункту  (ф-ли 7.6, 7.7).

Розрахувати індекс гігієнічного стану приземного шару атмосфери населеного пункту (ф-ла 7.8).

Провести порівняльний аналіз одержаних результатів.

Сформулювати висновки за результатами роботи (табл.7.6).

     Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен містити:

1    Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання (пп. 1, 4). 

2    Результати всіх послідовних розрахунків (пп.2-4).

3    Короткий аналіз  одержаних результатів.

4    Cтислі висновки щодо одержаних результатів.

Таблиця 7.1 - Значення коефіцієнта зведення класу небезпеки   і-ї домішки  до 3-го класу небезпеки

Клас небезпеки

забруднювача

1

2

3

4

Значення mі

1,7

1,3

1

0,8

 Таблиця 7.2 -  Коефіцієнт ефекту спільної дії речовин  Кд

Тип ефекту дії суміші

Значення Кд

Незалежна дія кожної домішки простої суміші з N  речовини

 

N

Дія простої суміші з N речовин за типом сумації їх ефектів при ізольованій дії

 

1

Посилення ефектів дії N речовин простої суміші

 

0,5

 

Послаблення ефектів дії N речовин простої суміші

? N

Комбінована дія простої суміші з N речовин з невідомим характером дії

? N

Комбінована дія складної суміші з N речовин, яка складається з N1 речовин (суміші), характер дії Кд яких відомий, та з N2 речовин з невідомим характером дії із зазначеними сумішами

 

       Таблиця 7.3 - Коефіцієнти зведення  Кк   концентрації    i-ї речовини до 3-го класу небезпеки (Кi = Сi / ГДКi) 

Ki

1-й  клас

 2-й  клас

3-й  клас

 4-й  клас

1

2

3

4

5

?1.0

1,000

1,000

1.000

1.000

1.1

1,140

1.026

1.0

0,988

1.2

1,286

1.051

1.0

0,976

1.3

1.436

1,074

1.0

0,966

1.4

1,590

1.096

1.0

0,957

1.5

1.749

1,117

1.0

0,948

1.6

1.912

1,137

1.0

0,940

1.7

2,079

1.156

1.0

0.933

1.8

2,249

1,174

1.0

0.926

1.9

2.423

1,191

1.0

0.919

2,0

2.601

1,208

1.0

0,913

2,25

3.059

1,248

1.0

0.899

2.5

3,538

1.284

1.0

0,887

2.75

4.034

1.318

1.0

0.876

3.0

4,549

1.350

1.0

0.866

3.25

5.060

1,379

1.0

0.857

3,5

5.626

1,408

1.0

0,846

3.75

6,188

1,434

1.0

0.841

4.0

6.763

1.460

1.0

0.834

4,25

7,353

1,484

1.0

0,827

4.5

7,956

1,508

1.0

0.821

5.0

9.200

1.562

1.0

0,810

5.5

10.492

1.592

1.0

0.800

6,0

11.830

1,631

1.0

0,791

6.5

13,210

1.667

1.0

0.782

7.0

14.632

1.701

1.0

0,775

7.5

16,092

1.733

1.0

0,768

8,0

17.589

1.764

1.0

0,761

9,0

20.691

1.822

1.0

0.750

10

23,927

1.875

1.0

0,738

15

48,85

2,09

1,0

0,7

?20

62,2

2,26

1,0

0,675

Таблиця 7.4 -  Значення показника степеня mj  залежно від   класу  j  небезпеки  речовини 

Клас  j  небезпеки

і-ї домішки

1

2

4

Значення mj

2,89

1,55

1,05

Таблиця 7.5 – Клас небезпеки і величина гранично допустимої   концентрації  речовин  в  атмосферному  повітрі

      Речовина

 

Показник

 

Пил**)

 

NОx  **)

 

СО**)

 

SO2 **)

Сірко-водень *)

Фе-нол   ***)

Форм-альдегід ***)

Амі-ак  *)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Клас небезпеки

3

2

4

3

2

2

2

4

ГДКн

(населення)

0,15

0,04

3

0,05

0,005

0,003

0,003

0,4

Поріг дії П

(населення)

0,15

0,0

3

0,05

0,0

0,0

0,0

0,4

ГДКр

(рослинність)

0,05

0,02

5

0,02

0,005

0,003

0,003

0,04

Примітки:

*) - незалежна дія кожної домішки суміші;

**) - дія суміші речовин за типом сумації їх ефектів при ізольованій дії (адитивна властивість); 

***) -  посилення ефекту дії речовин суміші (синергізм).

 Таблиця 7.6 – Класифікація  ступеня  якості  атмосфери міст  за рівнем індексу гігієнічної небезпеки  Iгіга 

Безпеч-ний

Незначно небезпечний

Помірно небезпечний

Значно не-безпечний

Дуже не-безпечний

 

<1,0

 

 

  1,0 – 1.5

 

  1,5 – 2,75

 

  2,75– 5

 

> 5

Таблиця 7.7  –  Варіанти завдання вихідних даних концентрації   домішок  в  атмосферному  повітрі,   мг / куб.м 

Но-мер вар.

Тверді  речо-вини

Азоту окисли

Вуг-лецю окис

Сірча-ний газ

Сірко-водень

Фенол

Форма-льдегід

Амі-ак

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0,258

0,0798

3,27

0,0711

0,0083

0,0029

    0

0,068

2

0,772 

0,1925

2,19

0,0532 

0,0068

0,0078

0,0033

   -

3

0,245

0,0356

1,19

0,0133

0,0013

0,0038

0,0097

0,176

4

0,171 

0,0388

1,04

0,0159

0,0035

0,0023

0,0032

    -

5

0,195

0,1165

1,14

0,0159

0,0035

0,0023

0,0032

    -

6

0,389 

0,0294

1,58

0,0186

    -

    -

0,0068

    -

7

0,173

0,0390

2,12

0,0162

0,0332

0,0038

    -

    -

8

0,373

0,0584

2,77

0,0612

0,0069

0,0092

0,017

0,130

9

0,140

0,0579

1,49

0,0110   

0,0007

0,0064

0,0039

0,088

10

0,147 

0,0612

1,79

0,0273 

0,0033

0,0074

0,0194

0,058загрузка...