загрузка...
 
Алгоритм виконання роботи
Повернутись до змісту

Алгоритм виконання роботи

Виписати вихідні параметри джерела згідно з варіантом завдання (табл.3.2).

Розрахувати необхідні витрати натурального палива різного виду (твердого, рідкого, газоподібного за даними табл.3.1 відповідно за рік та за с) і занести ці результати в табл. 3.3.

Розрахувати викиди в атмосферу відповідних забруднюючих домішок при роботі джерела на кожному із видів палива (твердому, рідкому,  газоподібному) за рік (формули 3.2,  3.3, 3.4, 3.5, табл. 3.1) та занести ці результати в табл. 3.4. 

Розрахувати максимально можливу величину викиду за с та за рік (ф-ла 3.6) при роботі на кожному із видів палива та занести ці результати в табл. 3.4.

Порівняти обсяги викидів кожної окремої домішки при роботі джерела на різних видах палива та дати короткий аналіз. 

Сформулювати стислі висновки за  результатами роботи.

     Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен містити:

1   Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

Результати всіх послідовних розрахунків (пп.2, 3, 4) згідно із схемою (табл. 3.4).

Короткий аналіз  результатів розрахунків.

Стислі висновки щодо результатів роботи.

 Таблиця 3.1 – Параметри натурального палива різного виду

Параметри палива

Вид  палива

тверде

рідке

газ

Зп, % - зольність палива

11

0,02

0

Вс, % - вміст сірки в паливі

3

0,3

0

Тп, [ МДж/кг], [ МДж/куб.м]  - теплота згорання палива

25, 95

42,46

35,8

Дтв – частка твердих частинок у золі

0,0023

0,01

0

Дс – частка сірки у золі

0,1

0,2

0

Ка, [кг/ГДж] – параметр азоту

0,18

0,8

0,8

Кв, [кг/ГДж] – параметр вуглецю

1

1

1

Тв - втрати теплоти через вуглець

1

0,65

0,5

Тх – втрати теплоти хімічні

0,5

0,5

0,5

Тм - втрати теплоти механічні

13,5

0

0

 Таблиця 3.2 - Варіанти завдання вихідних параметрів для  об’єктів дослідження   

 

Но-мер вар.

Параметри джерела

Витрати

умовного

палива Во, ум.т /рік

Галузь промисловості, для якої характерні наведені дані

висота труби

Н, м

діаметр гирла   Д, м

температу-ра факела     Тф,  ?С

1

25

0,5

70

2000

котельні

2

50

0,5

75

2500

місцева

3

75

0,5

80

5000

будматеріали

4

100

0,75

80

9500

хімічна

5

100

1,0

80

10000

чермет

6

150

1,5

75

50000

мідеплавильна

7

150

1,5

75

45000

алюмінеплав.

8

200

1,5

70

50000

енергетика

9

200

1,5

80

75000

теплоенергет.

10

250

1,5

80

80000

теплоенергет.

Таблиця 3.3 – Результати  розрахунку  витрати  натурального  палива при заданій потребі в умовному паливі Во

Потреби в умов-ному паливі  Во

Тверде

паливо Втв

Рідке (пічне) паливо Вп

Газоподібне

паливо Вг

умовн.т / рік

т/рік

г/с

т/рік

г/с

тис.куб.м /рік

куб.м/с

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 – Результати розрахунку величини викидів домішок   в атмосферу при сгоранні палива

Вид палива

Тверді домішки

Сірчаний газ (SO2)

  Окисли

азоту (NOx)

Окисли вуглецю (СО)

за рік

за с

за рік

за с

за рік

за с

за рік

за с

Тверде

 

 

 

 

 

 

 

 

Рідке

 

 

 

 

 

 

 

 

Газ

 

 

 

 

 

 

 

 загрузка...