загрузка...
 
Питання для самоконтролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю

Перелічити шляхи накопичення досвіду, охарактеризувати суть цього процесу та вказати, яку роль відіграють  моделі?

Охарактеризувати суть процесу імітації та вказати його роль в дослідженні екосистем. 

Навести визначення поняття моделі, визначити в ньому  ключові слова, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки, навести приклади та зробити короткий висновок.

Дати визначення об’єкта моделювання в екології та навести приклади.

Перелічити види моделей, визначити основну суть кожного з цих видів та  провести їх стислий порівняльний аналіз.

Вказати, що є достатнім для того, щоб об’єкт можна було віднести до системи?  

Назвати характерні особливості системи та стисло проаналізувати їх.   

Назвати та охарактеризувати параметри системи.   

Вказати, що є необхідним і достатнім для того, щоб задати екологічну систему?

Визначити поняття стану системи та вказати, чим він  характеризується.

Вказати, що мають на увазі під поняттям взаємодії між елементами системи, результатом якого процесу є це явище та назвати, які чотири моделі достатньо мати для формального опису  взаємодії між елементами системи.

Дати визначення та сутність системного підходу (аналізу) в науці й екології та стисло охарактеризувати його як науковий метод.загрузка...