загрузка...
 
ТЕМА 1 Поняття і суть менеджменту 1 Визначення менеджменту: поняття «менеджмент», «управління», «менеджер», «підприємець». Рівні управління.
Повернутись до змісту

ТЕМА 1 Поняття і суть менеджменту 1 Визначення менеджменту: поняття «менеджмент», «управління», «менеджер», «підприємець». Рівні управління.

Підходи до менеджменту.

1 Менеджмент (згідно з Оксфордським словником англійської мови) – це спосіб та манера спілкування з людьми;

- це влада та мистецтво керівництва;

- це вміння організовувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників);

- це органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи.

Управління – це цілеспрямована дія на об’єкт із метою зміни його стану, або поведінки у зв’язку зі зміною певних обставин.

Таким чином, УПРАВЛІННЯ – це процес ув’язки всіх необхідних компонентів для досягнення певного результату, а МЕНЕДЖМЕНТ – це інструмент, система організації праці, яка забезпечує існування такої ув’язки. Менеджмент є складовою частиною управління. Він реалізується лише людьми, керівниками, тоді як управління можливе й за допомогою технічних засобів (роботів, електронних систем, …).

Менеджер – це керівник ринкової орієнтації, який добре орієнтується в ринкових відносинах, тобто хто своєчасно реагує на кон’юнктуру і динаміку попиту та пропозицій, вміло перебудовує виробництво з урахуванням вимог ринку.

Підприємець – це людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства; яка регулює процес створення чогось нового, що дає цінність; яка приймає на себе фінансову, моральну та соціальну відповідальність, отримуючи грошовий дохід та особисте задоволення досягнутим.

Вертикальний поділ праці:

На західних підприємствах розрізняють:

- топ-менеджмент – вища ланка керівництва (генеральний директор, члени управління), (для України – директор, президент фірми, підприємства, їхні заступники тощо);

- мідл-менеджмент – середня ланка керівництва (керівники самостійних відділів), (для України – начальник управління, завідувач відділу, декан, начальник цеху та інші категорії працівників);

- ловер-менеджмент – низова ланка керівництва (керівники підвідділів та інших підрозділів), (для України - майстер, начальник виробничої дільниці, завідувач бюро, завідувач кафедри, старший продавець тощо).

Горизонтальний поділ праці:

Персонал-

НДОКР-

Маркетинг-

Виробництво-

Фінанси

Існує така спеціалізація менеджменту:

- американська школа – затверджує, що менеджер повинен мати спеціальну освіту, окрім основної чи додаткової,

- японська школа – не готує професійних менеджерів. Підготовка відбувається під час отримання досвіду через ланцюг змін посад у різних підрозділах фірми;

- європейська школа – проміжна позиція між двома цими управлінськими культурами. Вони мають школи бізнесу, але управління як вид діяльності не входить у десятку кар’єрних переваг.загрузка...