Основи менеджменту та маркетингу - І.В.Мамчук, І.О.Пригара

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА 1 Поняття і суть менеджменту 1 Визначення менеджменту: поняття «менеджмент», «управління», «менеджер», «підприємець». Рівні управління.

2 Еволюція управлінської думки: історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні (школи менеджменту).

Школи менеджменту:

ТЕМА 2 – Поняття організації. Організація як суб’єкт управління 1 Що таке організація.

2 Основні змінні організації.

3 Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

4 Культура організації.

ТЕМА 3 Поняття функцій менеджменту 1 Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

2 Зміст функції "планування".

3 Зміст функції «організація».

4 Зміст функції «мотивація».

5 Зміст функції «контроль».

ТЕМА 4 Принципи та методи менеджменту 1 Поняття принципів управління.

2 Сутність та класифікація методів менеджменту.

3 Економічні методи менеджменту.

4 Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.

5 Соціально-психологічні методи менеджменту.

ТЕМА 5 Організаційні структури. Порядок їх побудови 1 Загальні поняття організаційної структури: бюрократична та адаптивна структури.

2.1 Лінійна структура, її позитивні якості і недоліки.

2.2 Лінійно-штабна структура, її позитивні якості та недоліки.

2.3 Функціональні структура, її позитивні якості та недоліки.

2.4 Лінійно-функціональна структура, її позитивні якості та недоліки.

3 Адаптивна структура: програмно-цільова та матрична структура: позитивні якості та недоліки.

4 Дивізійна структура

ТЕМА 6 Процес прийняття та реалізації управлінських рішень 1 Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень.

2 Методи підготовки і оптимізації управлінських рішень.

ТЕМА 7 Комунікації у менеджменті 1 Поняття і загальна характеристика комунікацій.

2 Інформація, її види та роль у менеджменті.

3 Комунікаційний процес.

4 Удосконалення міжособових комунікацій.

5 Удосконалення організаційних комунікацій.

ТЕМА 8 Конфлікти в організації. Переміни та стреси 1 Поняття конфлікту.

2 Основні типи конфлікту.

3 Причини конфлікту.

4 Основні способи управління конфліктною ситуацією.

5 Переміни та стреси.

ТЕМА 9 Лідерство та влада1 Сутність, поняття категорій «лідерство», «вплив» та «влада». Форми влади. Стилі керівництва. Основні підходи до проблеми ефективності лідерства.

2 Огляд теорій поведінкового характеру.

3 Адаптивне керівництво.

ТЕМА 10 Світові досвіди управління персоналом 1 Японський досвід управління.

2 Американський досвід управління.

3 Європейські досвіди: англійський та німецький.

4 Вітчизняний досвід управління персоналом.

ТЕМА 11 Сутність маркетингу та його концепції 1 Поняття маркетингу, його функції та завдання.

2 Класифікація маркетингу.

3 Концепції маркетингу.

4 Маркетингове середовище.

Тема 12  Система і характеристики маркетингу 1 Види попиту та види маркетингу.

2 Класичний характер попиту на товари і послуги.

3 Життєвий попит та модель споживчого попиту.

4 Міжнародний маркетинг.

ТЕМА 13  Ринок та суб’єкти маркетингу 1 Поняття ринку та його класифікація.

2 Сегментування ринку.

3 Ємність ринку.

4 Посередники та їх класифікація.

ТЕМА 14  Маркетингові дослідження 1 Цілі, завдання і принципи маркетингових досліджень.

2 Напрямки маркетингових досліджень.

3 Маркетингова інформація.

4 Технологія проведення  ринкових досліджень.

ТЕМА 15 Маркетингова товарна політика 1 Поняття товару та його класифікація.

2 Життєвий цикл товару.

3 Товарний асортимент, товарний знак та упаковка

ТЕМА 16 Цінова політика підприємства 1 Ціна та її види.

2 Базисний рівень ціни.

3 Цінові стратегії.

ТЕМА 17 Маркетингова комунікація 1 Ринок комунікацій та його функції.

2 Класифікація видів маркетингової комунікації.

3 Класифікація реклами.

4 Просування товару.

ТЕМА 18 Маркетингова політика розподілу 1 Методи розподілу.

2 Рівні каналу розподілу.

3 Засоби стимулювання збуту.

4 Багаторівневий маркетинг.

5 Віртуальний маркетинг.

ТЕМА 19 Контроль маркетингової діяльності 1 Контроль та його види.

2 Контроль виробництва, реалізації продукції та прибутку.

3 Ревізія маркетингової діяльності.

Список літературизагрузка...