загрузка...
 
2.4 Лінійно-функціональна структура, її позитивні якості та недоліки.
Повернутись до змісту

2.4 Лінійно-функціональна структура, її позитивні якості та недоліки.

Лінійно-функціональна структура передбачає, що функціональні служби вищого рівня отримують повноваження управління аналогічними службами нижчого рівня, які знаходяться при лінійних керівниках. Тобто, при цьому делегуються не лінійні, а функціональні повноваження. Так, відділ праці та заробітної плати хімічного підприємства може координувати діяльність цехового бюро праці та заробітної плати, хоч останнє знаходиться в лінійному підпорядкуванні начальника цеху.

Позитивні якості:

- звільнення лінійних керівників від вирішення багатьох питань, пов’язаних із плануванням, фінансовими розрахунками, матеріально-технічним забезпеченням та ін.

- побудова зв’язків «керівник-підлеглий» за ієрархічною градацією, при яких працівник підпорядкований тільки одному працівнику.

Недоліки:

- кожна ланка зацікавлена в досягненні своєї вузької цілі, а не загальної мети фірми;

- відсутність тісних взаємозв’язків і взаємодії на горизонтальному рівні між виробничими підрозділами;

- надмірно-розвинута система взаємодії по вертикалі;

- акумулювання на верхньому рівні повноважень вирішення стратегічних завдань, поряд із безліччю оперативних (як наслідок вертикальних зв’язків «керівник-підлеглий»).

 загрузка...