загрузка...
 
4 Культура організації.
Повернутись до змісту

4 Культура організації.

4 Поняття культура організації стала невід'ємною складовою частиною менеджменту. Успіх організації чи підприємства залежить не тільки від технології менеджменту, постановки бухгалтерського обліку, але й від таких факторів, як стиль управління й культура організації.

Культура організації - це своєрідний образ підприємства, система його цінностей та філософія, яку поділяють всі працівники. У поняття філософії підприємства входять його символи та ритуали, історія та традиції. Культура організації має два рівні, поверхневий і ціннісний.

Назва несе особливе навантаження в поверхневому рівні культури організації. Дати вдалу назву організації - це означає з самого початку визначити їй належне місце в ряді інших організацій.

Назва організації може притягувати, або відштовхувати від себе людей. Тому перш, ніж давати їй назву, слід відповісти на три запитання:

- як люди будуть сприймати її?

- які категорії населення будуть мати відносини з організацією?

- які асоціації виникатимуть у людей при сприйнятті назви організації?

Ціннісний рівень організації - це еталони щоденної поведінки її співробітників. Еталони - це норми, яким повинні відповідати працівники підприємства:

- стиль роботи,

- культура поведінки,

- акуратність документообігу,

- ділова атмосфера тощо.

Певні цінності з плином часу повинні замінюватися іншими. Для цього організація повинна піклуватися про вдосконалення діючих і вироблення нових цінностей.

Єдність двох рівнів культури організації утворює її імідж.загрузка...