загрузка...
 
ТЕМА 15 Маркетингова товарна політика 1 Поняття товару та його класифікація.
Повернутись до змісту

ТЕМА 15 Маркетингова товарна політика 1 Поняття товару та його класифікація.

Товар – частина продукції створена для продажу.

Товар має дві якості:

1 Споживчу вартість – здатність товару задовольняти потреби споживачів, є носієм вартості, а форма її прояву – обмінна вартість.

2  Обмінна вартість.

Існує декілька класифікацій товару, однак найбільше поширення отримала така класифікація, яка є універсальною і за нею можна про класифікувати будь-який товар.

Товари довгострокового використання  (товари багаторазового використання).

 Товари короткострокового використання.

 Послуги.

Також всі товари поділяють на товари широкого попиту та товари промислового використання.

В свою чергу товари широкого попиту поділяються на такі групи:

1 Товари повсякденного попиту.

2 Товари попереднього вибору ( меблі, одежа).

3 Товари особливого попиту (престижні товари).

4 Товари пасивного попиту.загрузка...