загрузка...
 
4 Просування товару.
Повернутись до змісту

4 Просування товару.

Просування товару на ринку планується підприємством, при чому здійснюється в декілька етапів:

Визначаються цілі і об’єкти рекламної кампанії.

Визначається цільова аудиторія реклами (посередники, ділові люди, основні категорії споживачів).

Вибираються засоби реклами.

Розробляється рекламне звернення: заголовок, текст, вибір носія, ілюстрація, музичний супровід.

Розробляється графік рекламної кампанії.

Складається бюджет просування товару.

Здійснюється оцінка ефективності реклами.

Складові рекламного звернення:

Заголовок – короткий (5-7 слів) при цьому радять вживати слова підвищеної емоційної цінності: швидко, легко, економно, вигідно. Не рекомендується використовувати слова та фрази: незамінний, на рівні світових стандартів.

Текст – не більше 50-60 слів, бажано поєднати з заголовком, він повинен мати аргументи на користь товару.

Носії реклами – існує два шляхи їх вибору:

Використати носіями реклами відомих людей.

Використати носіями реклами невідомих людей.

Ілюстрація – повинна повторювати заголовок, при цьому найчастіше використовують обличчя людей.

Музичний супровід – може бути будь-яким за виключенням державних гімнів, музики та ритуальної музики.

Верховна Рада України у 1998році прийняла Закон “Про рекламу в Україні”, який за свідченнями фахівців є одним з найкращих в світі.

Основним документом, який регламентує рекламну діяльність підприємства є графік рекламної компанії, який передбачає чітке зазначення в ньому засобів реклами, які будуть використовуватись, календарні дати та години виходу в ефір.

Витрати на рекламу визначаються як складова частина загального бюджету маркетингу, який використовує таку формулу:

, де  ( 17.1)

P – прибуток з врахуванням витрат на маркетинг;

S – обсяг продажу, шт.;

W – прейскурант цін;

O – транспортні, комісійні та інші витрати;

A – змінні витрати на виробництво одиниці товару

F – постійні витрати, що залежать від обсягів продажу;

R – витрати на рекламу;

D – витрати на стимулювання збуту;

Звідси витрати на просування:

. (17.2)загрузка...