загрузка...
 
5 Зміст функції «контроль».
Повернутись до змісту

5 Зміст функції «контроль».

Контроль — це обов'язкова функція менеджменту, є заключною стадією управлінського процесу і відіграє роль зв'язувальної ланки між керуючою і керованою системами. Якщо відмежуватися від конкретної сфери контролю, то суть його полягає в замірах і аналізі проходження та здійснення певних операцій, пов'язаних з реалізацією планів та програм, використанні одержуваної інформації для коригуючих дій.

Суб'єктами контролю є:

- державні;

- відомчі органи;

- громадські організації;

- колективні і колегіальні органи управління;

- лінійний і функціональний апарати підприємств та об'єднань.

Об'єктами контролю є:

- місії,

- цілі і стратегії,

- процеси,

- функції і завдання.

- параметри діяльності,

- управлінські рішення,

- організаційні формування.

- їх структурні підрозділи та окремі виконавці.

Функція контролю націлена на виявлення відхилень у виробничому процесі і полягає у своєчасній їх ліквідації.

Контроль за всіма стадіями діяльності підприємства повинен давати його керівництву інформацію щодо прийняття управлінських рішень.

Види контролю

Для будь-якого контролю характерними є такі компоненти:

об'єкт та суб'єкт контролю (що контролюється і хто контролює);

процес контролю (здійснення в часі);

результати контролю.

З урахуванням того, якими будуть ці компоненти за свої змістом, і визначаються види контролю, які подані на рисунку 3.2.

Першою і головною умовою будь-якого контролю є те, що його об'єктом повинні бути результати діяльності, і ні в якому випадку співробітники. На жаль, дуже часто трапляється так, що контролюється сама особистість, сама персона, що породжує у підлеглих страх і велике емоційне напруження при слові "контроль". Контроль в умовах ринкових відносин, коли вимагається розкриття всіх резервів працівника, повинен виступати як інструмент управління і мотиватора високої продуктивності праці.

 

 

 

 

Види контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за об’єктом

 

 

за суб’єктом

 

 

за процесом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансовий

 

 

самоконтроль

 

 

попередній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колективний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточний

 

 

операційний

 

 

адміністративний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключний

 

 

поведінки працівників

 

 

внутрішній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суцільний

 

 

 

 

 

 

зовнішній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибірковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відкритий

 

 

 

 

 

таємний

 

 

 

Рисунок 3.1 – Види контролю

Контроль може здійснювати як начальник, так і підлеглі, як "свої", так і "чужі". Відповідальним за контроль є безпосередній начальник. Функція контролю входить в коло його обов'язків і не делегується. На практиці здійснюється також і контроль із боку третіх осіб, тобто управлінців, які спеціалізуються на проведенні контролю. Штати контролерів можуть бути утворені всередині фірми, а також можуть бути спеціалізованими (аудиторські фірми). Внутріфірмові контролери займаються перевіркою підприємств у цілому, стратегічним контролем, перевіркою запасів готової продукції, реалізації і т.д. У всіх цих сферах існує відповідальність контролера за такі функції:

планування,

аналітичну функцію,

інформаційну функцію.

Завдяки усуненню виявлених недоліків в роботі і об'єктивній оцінці діяльності працівників, ефективний контроль сприяє успішному досягненню цілей організації, породжує почуття впевненості і задоволення роботою у працюючих.

Ефективність контролю підвищується, якщо працівники, які його здійснюють, правомочні виконувати також координаційні функції.

Метод контролю і вимірювання діяльності праці підлеглих у вирішенні поставлених завдань залежить від суті цих завдань. Вести контроль і вимірювання результатів одних завдань можна, наприклад, в одиницях часу (дні, тижні, місяці), других - в кількості одиниць продукції(штуки, комплекти), а третіх - в певних документах, в яких підбиваються підсумки роботи (це можуть бути звіти або договори на поставку).загрузка...