загрузка...
 
ТЕМА 6 Процес прийняття та реалізації управлінських рішень 1 Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень.
Повернутись до змісту

ТЕМА 6 Процес прийняття та реалізації управлінських рішень 1 Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень.

Кожна дієздатна людина, підростаючи, стаючи дорослою, не може не пізнати на практиці процесу прийняття рішення. Як здатність до комунікації, так і здатність приймати рішення - це вміння, яке розвивається з досвідом. Кожний з нас протягом дня приймає сотні, а може і тисячі рішень.

В управлінні організацією прийняття рішення - більш систематизований процес, ніж в особистому житті.

Прийняття і виконання чисельних рішень значною мірою забезпечує реалізацію цілей будь-якої організації. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює виробництво чи надання послуг у невиробничій сфері. Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу чи окремих виконавців.

Рішення - це творчий процес вироблення однієї або декількох альтернатив її множинності можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставленої цілі.

Вироблення і прийняття управлінського рішення - ключова процедура в діяльності менеджера, яка визначає весь подальший хід процесу управління. Впливає на кінцевий результат діяльності організації.

Рішення належать до числа творчих операцій в технології управлінських робіт і являють собою розгорнутий в часі логіко-розумовий, емоційно-психологічний, організаційно-правовий акт, що виконується менеджером у межах своїх повноважень одноособове або з залученням інших осіб.

Якщо треба вирішити нескладну проблему, то необхідно використовувати інтуїтивний підхід, що характеризується так:

- проблема, що вирішується, може триматися в голові того, хто приймає рішення;

- при розв’язанні проблеми підхід до її вирішення можна змінювати;

- можливо розглядати одночасно декілька альтернатив вирішення проблеми;

- якість вирішення проблеми залежить від досвіду того, хто приймає рішення.

Даний підхід не дасть достатніх результатів, якщо досвід менеджера невеликий, або менеджер має не повне уявлення про ситуацію.

Якщо треба вирішити нескладну проблему, що не зовсім очевидна, то процес прийняття рішень вимагає структуризації, з цього можна визначити етапи і процедури, спрямовані на вирішення ситуації. Можна виділити такі етапи прийняття рішення:

- постановлення проблеми;

- розроблення варіантів рішень;

- вибір рішення;

- організація виконання рішення і його оцінки.

Слід відмітити, що обов’язковими елементами процесу є наявність поетапного плану і методів рішення та інформаційне забезпечення.загрузка...