загрузка...
 
3 Комунікаційний процес.
Повернутись до змісту

3 Комунікаційний процес.

Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією між двома і декількома людьми, працівниками з метою розв'язання певної проблеми. Мескон, Альберт та Хедоурі виділяють такі складові елементи процесу комунікацій:

- відправник джерела - той, хто генерує ідеї, збирає інформацію і передає її;

- повідомлення - інформаційна ідея, яка закодована за допомогою символів;

- канал - засіб передачі інформації;

- отримувач (споживач) - особа, для якої призначена інформація.

 

 

1 Формує або вибирає ідею

 

2 Кодує та вибирає канал

 

 

3 Передає каналом

 

 

 

4 Декодує

 

Відправник

Ідея

 

Повідомлення

 

Отримувач

 

Оцінка розуміння ідеї

 

 

 

5. Зворотний зв'язок

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Схематична модель комунікаційного процесу

Модель процесу комунікацій подана на рис.7.1, звідки бачимо, що комунікаційний процес складається з:

- формування або вибору ідеї (зародження ідеї);

- кодування і вибору каналу (перетворення ідеї на повідомлення за допомогою слів, жестів, інтонації, вибір способу передачі за допомогою телефонного чи електронного зв'язку, відеострічок тощо);

- передачі ідеї;

- декодування (переклад символів відправника в думки отримувача);

- здійснення зворотного зв'язку (відправник і отримувач міняються комунікаційними ролями).

У комунікаційних процесах постійно виникають шуми. Шум — це те, що деформує зміст (відхилення, помилки тощо). Отже, слід враховувати можливі неточності при передачі інформації. Доцільно пам'ятати також про те, що часто комунікаційний процес триває лише кілька секунд, тобто практично миттєво.

З метою забезпечення високої якості комунікаційних процесів слід орієнтуватися на два види комунікацій:

1 Міжособові, які виникають між конкретними особами (працівниками).

2 Організаційні, які визначаються характером діяльності, побудовою, можливостями організації (підприємства).загрузка...