загрузка...
 
2 Сегментування ринку.
Повернутись до змісту

2 Сегментування ринку.

Ринок  поділяється на ринковий сегмент, вікно, нішу.

Сегмент – умовний поділ ринку на частини за певними ознаками (демографічними,   географічними, психографічними та поведінкою споживача).

Демографічні: вік, стать, сімейний стан, національність, освіта, прибутки, релігія, розмір сім’ї.

Географічні: регіон, місто, приміська зона, сільська місцевість, чисельність населення, клімат.

Психографічні: стиль життя, особисті якості, тип особистості. Поведінка: шукані вигоди, ставлення до товару, статус користувача, привід для здійснення покупки.

Сегментування ринку є універсальний процес і йому піддається будь-який товар.

Вікно – сегмент ринку, яким не скористався конкурент.

Ніша – сегмент, для якого оптимальним є товар нашої марки.

Практика застосування маркетингу свідчить, що ринкова сегментація:

дозволяє максимально задовольнити потреби покупців у різних за асортиментом товарах;

забезпечує раціоналізацію і оптимізацію затрат підприємства на розроблення, виготовлення і реалізацію товарів;

допомагає  опрацювати  ефективну маркетингову  стратегію,   яка базується на аналізі і розумінні поведінки потенційних покупців;

сприяє встановленню реальних цілей фірми;

забезпечує підвищення конкурентоспроможності товарів;

дозволяє ухилятись і знижувати рівень конкурентної боротьби - через перехід на неосвоєний сегмент ринку;

передбачає зв'язок науково-технічної політики фірми із запитами чітко встановлених конкретних споживачів.загрузка...