загрузка...
 
2 Інформація, її види та роль у менеджменті.
Повернутись до змісту

2 Інформація, її види та роль у менеджменті.

Весь шлях  від джерела інформації (відправника) до отримувача називається каналом комунікацій. Канали можуть бути формальні (офіційні) й неформальні (неофіційні). Формальні канали встановлені адміністративно й зв’язують працівників як по вертикальних, так і по горизонтальних щаблях управління. До неформальних каналів комунікацій належать ті, які не збігаються із офіційно встановленими.

Основними елементами комунікації є:

джерело інформації;

передавач інформації;

приймальник інформації;

отримувач інформації.

Інформація - це сукупність повідомлень, які відображають конкретний стан явища, події, виробничо-господарської діяльності.

Носіями інформації є документи, перфострічки, перфокарти, магнітофонні стрічки, плакати, схеми і т. ін. Інформація може надходити за централізованою, децентралізованою та змішаною схемами.загрузка...