загрузка...
 
ТЕМА 19 Контроль маркетингової діяльності 1 Контроль та його види.
Повернутись до змісту

ТЕМА 19 Контроль маркетингової діяльності 1 Контроль та його види.

1 Працюючи на внутрішніх, а особливо на зовнішніх ринках керівництво підприємства повинно регулярно контролювати як діяльність підприємства, так і служби маркетингу з метою визначення ефективності роботи та коригування стратегій підприємства на ринку. В ринковій практиці мають місце 3 види маркетингового контролю:

Контроль за виконанням планів.

Контроль прибутковості.

Стратегічний контроль.

Кожен з них має певну мету та прийоми реалізації, які зображені в таблиці 19.1:

Таблиця 19.1 – Типи та методи контролю

Тип контролю

Відповідальний за його проведення

Мета контролю

Прийоми та методи контролю

1

2

3

4

Контроль за виконанням плану

Керівники вищої та середньої ланок

Впевнитися у досягненні намічених результатів

Аналіз можливостей збуту. Аналіз сегменту ринку. Аналіз співвідношення витрат на маркетинг і збут

1

2

3

4

Контроль прибут-ковості

Контролер з маркетингу

Виявити, на чому фірма заробляє гроші

Рентабельність в розгляді по товарах, територіях, сегментах, торгових каналах, обсягах замовлень

Стратегі-чний контроль

Вище керівництво, ревізор маркетингу

Виявити, чи дійсно фірма використовує кращі з наявних у неї маркетинго-вих можли-востей, та наскільки ефективно вона це робить

Ревізія маркетингу

Таблиця 19.2 - Кількісні критерії ефективності діяльності служби маркетингу

Функції служби маркетингу

Показники ефективності

1

2

1 Маркетингові дослідження

Прибуток; обсяги продажу

2 Прогнозування обсягу продажу

Обсяг продажу

3 Планування виробничої стратегії та випуску продукції

Обсяг продажу

4 Розробка нових продуктів та удосконалення тих, що випускаються

Обсяг продажу

1

2

5 Ціноутворення

Частка ринку

Прибуток

6 Упаковка, вибір товарної норми

Збільшення обсягу продукції

7 Товарні запаси

Кількість оборотів товарних запасів

Оборот товарних запасів у днях

8 Розподіл товарів

Обсяг продажу

9. Стимулювання продажу

Збільшення обсягу продажу

10 Збут продукції, підтримка зацікавленості працівників служби маркетингу

Обсяг продажу

11 Реклама

Збільшення обсягу продажузагрузка...