загрузка...
 
зміст
Повернутись до змісту

зміст

вступ5

ТЕМА 1 Суть І характерні риси міжнародного   менеджменту6

1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку6

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу8

1.3 Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту11

1.4 Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів12

ТЕМА 2  Середовище міжнародного менеджменту16

2.1 Політико-правове середовище міжнародних корпорацій17

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій18

2.3 Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій19

2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту21

ТЕМА 3 Стратегічне планування в міжнародних   корпораціях23

3.1 Суть міжнародного стратегічного планування23

3.2 Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій26

3.3 Основні типи міжнародних стратегій27

3.4 Основні етапи розроблення і реалізацій міжнародних стратегій28

ТЕМА 4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях34

4.1 Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях34

4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень37

4.3 Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях38

4.4 Управління політичними ризиками39

ТЕМА 5 Організаційний розвиток міжнародних    корпорацій41

5.1 Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій41

5.2 Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних    корпорацій45

5.3 Управління змінами та організаційним розвитком  міжнародних корпорацій47

5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси50

ТЕМА 6 Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях52

6.1 Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях52

6.2 Мотивація в міжнародних корпораціях55

6.3 Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях56

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях58

ТЕМА 7 Керування і комунікації в міжнародних   корпораціях62

7.1 Особливості керівництва в міжнародних корпораціях62

7.2 Моделі лідерства в міжнародних корпораціях та лідерство в міжнародному контексті65

7.3 Особливості керівництва міжнародними командами67

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри70

ТЕМА 8 Контроль і звітність міжнародних корпорацій75

8.1 Особливості контролю в міжнародних корпораціях75

8.2 Основні системи контролю в міжнародних корпораціях79

8.3 Техніка контролю в міжнародних корпораціях82

8.4 Звітність у міжнародному менеджменті85

ТЕМА 9 Технологічна політика міжнародних корпорацій92

9.1 Особливості сучасного технологічного розвитку92

9.2 Міжнародний ринок технологій95

9.3 Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій99

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях102

ТЕМА 10 Фінансовий менеджмент міжнародних    корпорацій107

10.1 Міжнародне фінансове середовище107

10.2 Управління валютними ризиками109

10.3 Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій112

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях112

ТЕМА 11 Торговельні операції міжнародних корпорацій114

11.1 Комерційні операції міжнародних корпорацій114

11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій116

11.3 Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій117

11.4 Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій119

ТЕМА 12 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій122

12.1 Міжнародний ринок інвестицій122

12.2 Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій124

12.3 Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій125

12.4. Міжнародні інвестиційні компанії126

ТЕМА 13 Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій128

13.1 Особливості етики в міжнародних корпораціях128

13.2 Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті133

13.3 Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій135

13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій137

ТЕМА 14 Становлення глобального менеджменту141

14.1 Глобальне управління і глобальний менеджмент141

14.2 Становлення глобальних підприємств143

14.3 Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі147

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище150

СПИСОК Рекомендованої літератури152загрузка...