Міжнародний менеджмент - В.М. Боронос

зміст

вступ

ТЕМА 1 Суть І характерні риси міжнародного менеджменту 1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу

1.3 Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту

1.4 Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 2  Середовище міжнародного менеджменту 2.1 Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій

2.3 Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій

2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 3.1 Суть міжнародного стратегічного планування

3.2 Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій

3.3 Основні типи міжнародних стратегій

3.4 Основні етапи розроблення і реалізацій міжнародних стратегій

Контрольні запитання

ТЕМА 4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 4.1 Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях

4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень

4.3 Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях

4.4 Управління політичними ризиками

Контрольні запитання

ТЕМА 5 Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 5.1 Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій

5.2 Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій

5.3 Управління змінами та організаційним розвитком  міжнародних корпорацій

5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси

Контрольні запитання

ТЕМА 6 Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 6.1 Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

6.2 Мотивація в міжнародних корпораціях

6.3 Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях

Контрольні запитання

ТЕМА 7 Керування і комунікації в міжнародних корпораціях 7.1 Особливості керівництва в міжнародних корпораціях

7.2 Моделі лідерства в міжнародних корпораціях та лідерство в міжнародному контексті

7.3 Особливості керівництва міжнародними командами

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри

Контрольні запитання

ТЕМА 8 Контроль і звітність міжнародних корпорацій 8.1 Особливості контролю в міжнародних корпораціях

8.2 Основні системи контролю в міжнародних корпораціях

8.3 Техніка контролю в міжнародних корпораціях

8.4 Звітність у міжнародному менеджменті

Контрольні запитання

ТЕМА 9 Технологічна політика міжнародних корпорацій 9.1 Особливості сучасного технологічного розвитку

9.2 Міжнародний ринок технологій

9.3 Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 10 Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій 10.1 Міжнародне фінансове середовище

10.2 Управління валютними ризиками

10.3 Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 11 Торговельні операції міжнародних корпорацій 11.1 Комерційні операції міжнародних корпорацій

11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій

11.3 Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій

11.4 Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 12 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 12.1 Міжнародний ринок інвестицій

12.2 Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій

12.3 Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій

12.4. Міжнародні інвестиційні компанії

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 13 Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 13.1 Особливості етики в міжнародних корпораціях

13.2 Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті

13.3 Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

ТЕМА 14 Становлення глобального менеджменту 14.1 Глобальне управління і глобальний менеджмент

14.2 Становлення глобальних підприємств

14.3 Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище

Контрольні запитання

Термінологічний словник ключових понять

Список Рекомендованої літератури

Анотаціязагрузка...