загрузка...
 
7.3 Особливості керівництва міжнародними командами
Повернутись до змісту

7.3 Особливості керівництва міжнародними командами

Опрацьовуючи питання про особливості управління міжнародними командами,  насамперед слід розуміти, що таке команда.

Подпись: Команда — група людей, що об'єднуються не службовими відносинами, а якимись спільними проблемами і завданнями. При цьому потрібно усвідомлювати, що не всі члени організаційних підрозділів можуть бути командою.

 

Група (організаційний підрозділ) від команди відрізняється двома аспектами:

Функціональний підхід (у групі її члени виконують функціональні обов'язки).

Рольовий підхід (у команді люди виконують певні ролі, які жорстко розподілені).

Особливість управління командами полягає в тому, що при посиленій увазі до підлеглих й ефективності праці керівник досягає того, що підлеглі свідомо приєднуються до цілей організації.

Під час опрацювання даного питання слід також зважувати на такі основні кроки створення команд:

Встановлення групових цілей і ретельне їх доведення до всіх членів.

Уважний добір членів групи з урахуванням необхідних навичок і можливостей доповнення один одного.

Виявлення кожним членом групи свого потенційного внеску до роботи групи і відчуття своєї важливості та взаємозалежності з іншими членами.

Встановлення культурних відмінностей між членами групи і шляхів ефективної співпраці.

Вимірювання результатів групової роботи і їх змін залежно від поліпшення взаємодії, управління стресами у світлі поставлених цілей.

Спеціалізовані тренінги членів команди, спрямовані на розвиток міжособистих і міжкультурних навичок.

Утворення комунікативних зв'язків між членами групи з метою якнайкращого порозуміння й обміну інформацією між членами групи.

Винагорода членів команд - з метою обґрунтування нових ідей і здійснення відповідних дій.

Міжнародна команда являє собою групу людей різних національностей. При цьому кожен виконує свою роль у команді. Ключового значення в організації міжнародної командної роботи набуває вибір ролей, а також подолання міжкультурних бар'єрів. Важливо усвідомити, що кожний член команди не перестає бути певним фахівцем і, як правило, на час командної роботи не звільняється з посади, хоча обсяг виконуваних обов'язків, пов'язаних з нею, може зменшуватись, інколи до нуля. Натомість член команди виконує іншу роботу з урахуванням своєї підготовки в іншій сфері, з іншими колегами, для продуктивної співпраці з якими кожному доводиться обирати та якісно виконувати певні ролі.

Існує кілька підходів до визначення командних ролей. Найпоширенішою є концепція відомого англійського психолога і письменника Мередіта Белбіна, який є автором також ефективної техніки «кольорового кодування» чи «робочого набору».

М. Белбін приділив головну увагу дослідженню «анатомії команди», виявив і розмежував 8 ролей як єдино придатних для ефективної роботи команди.

До цих ролей належать такі:

Координатор (лідер), що забезпечує досягнення мети командою та ефективне використання її потенціалу.

Локомотив (працівник), який прагне прискорити досягнення поставлених цілей будь-якими методами, однак, не володіє управлінськими навичками.

Інноватор (мислитель), який є основним джерелом продукування нових ідей і стратегій.

Аналітик (математик), який забезпечує прийняття зважених остаточних рішень завдяки своєму тверезому мисленню та обережності.

Постачальник (шукач джерел), який утворює зовнішні контакти і знаходить ресурси поза групою, що дозволяють швидше виробити якісне рішення.

Організатор (скрупульозний виконавець), що докладно перевіряє всі аспекти проекту, планує його чергові етапи, зберігає всі деталі і забезпечує здобуття мети.

Душа команди (командний гравець), що нейтралізує особисті проблеми учасників команди і створює умови для ефективної участі в колективній праці кожному члену групи шляхом підбадьорювання і підтримки.

Фінішер (реалізатор), який здатний перекласти ідеї і цілі групи на практичну мову деталізованих планів.

Опановуючи питання, важливо засвоїти певні правила організації командної роботи в міжнародних корпораціях, що дозволяє досягти найвищої продуктивності. За даними досліджень Дж. Катуенбаха та Д. Сміта, зазначені правила передбачають:

а)утворення малих команд, що не перевищують 10 членів;

б)поєднання різних людей, що володіють високо розвинутими навичками з погляду технічної експертизи і здатності розв'язувати проблеми чи управління міжособистісними конфліктами;

в)сприйняття командою загальної цілі, яка має бути реалістичною, посильною для досягнення;

г)установлення рівня виконання конкретних завдань, що випливають із загальної цілі.

Особливо важливо звернути увагу на ключову роль координаторів в успішній діяльності міжнародних команд. За результатами досліджень М. О'Хара-Деверекс та Р. Йохансона, вони мають володіти певними якостями, які можна розподілити на три групи:

Особисті якості:

терпіння/стійкість;

емоційна стабільність;

здатність жити з помилками;

відкрите мислення;« почуття гумору;

скромність;

багата уява.

Ділові здібності:

здатність до системного мислення;

уміння приймати рішення в амбіційних ситуаціях;

здатність долати культурні бар'єри;

спроможність оцінювати модель поведінки в будь-якому культурному оточенні;

спроможність виявляти міжкультурні аспекти бізнесу;

здатність адаптувати стиль менеджменту;

технічна компетенція.

Інтелектуальні здібності:

пізнавально-інтелектуальні;

здатність формувати особисті стосунки і готувати доповіді;

знання історичних і поточних питань соціального розвитку;

відчуття цінностей кожної особи;

мотивованість до міжкультурної співпраці.загрузка...