загрузка...
 
6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях
Повернутись до змісту

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях

Вивчаючи ці питання, слід знати такі ключові особливості розвитку персоналу в міжнародних корпораціях:

Вивчення особливостей культури учасників.

Публічна критика є табу для деяких культур Далекого Сходу.

Важливо зберегти «обличчя» фірми, компанії і не допустити незручностей стосовно інших людей з країн Близького Сходу, Східної та Західної Африки і деяких європейських країн, включаючи Іспанію та Італію.

Складним може бути й отримання адекватної оцінки викладання.

Правильне розуміння ставлення до роботи, яку вивчаємо, у національній культурі стажерів.

У подальшому слід засвоїти дві основні функції міжнародної професійної підготовки:

формування у всіх менеджерів єдиного глобального підходу до розв'язання проблем;

навчання менеджерів розв'язання конкретних проблем, що виникають у діяльності експатріанта у країні перебування (господаря).

Причини тренінгу ТНК

Організаційні:

команди прагнуть підвищити ефективність зовнішньоекономічних операцій;

подолання етноцентризму, опанування менеджерами цінностей інших країн;

поліпшення комунікацій між головним офісом і закордонними філіями (підлеглими).

Людські:

поліпшення здатності до ефективної взаємодії завдяки розвитку таких якостей: ввічливість, пунктуальність, тактовність, акуратність, чутливість, надійність, толерантність, вразливість;

ігнорування рішень менеджерів нижніх рівнів;

поліпшення загального управлінського стилю.

Особливо слід звернути увагу на зростання ролі міжнародних корпорацій у розвитку персоналу, що потребує відповідного фінансування. У середньому провідні міжнародні корпорації витрачають на цілі навчання 1,4% фонду заробітної плати.

Варто зазначити також, що в Азії та Європі витрати корпорацій на навчання більші, ніж у США. У Франції законодавство вимагає від підприємців витрати на навчання коштів у розмірі не менше ніж 1 % фонду заробітної плати. У Німеччині, Швеції, Японії, Південній Кореї та Сінгапурі навчання стимулюється податковими пільгами та субсидіями.

Вивчення питань трудових відносин у міжнародних корпораціях доцільно розпочати із з'ясування ступеня задоволення працею, характерного для провідних країн (табл. 6.4).

Таблиця 6.4 – Міжнародне зіставлення задоволення працею [3]

Ступінь задоволення працею

Вік

Японія

США

Великобританія

Задоволені повністю

18—24

більше 35

8

15

32

40

32

42

Задоволені

18—24

більше 35

53

59

52

49

54

48

Частково незадоволені

18—24

більше 35

28

21

10

7

10

7

Незадоволені

18—24

більше 35

11

5

6

4

4

3

 

 Вони дають підстави для розуміння національних особливостей трудових відносин. Скажімо, з таблиці видно, що в Японії повністю задоволені працею лише 8% молодих працівників, у той час як у західних країнах — 32%.

Підбиваючи підсумки вивчення питання, важливо звернути увагу на такі аспекти:

Трудові відносини в міжнародному контексті:

підходи до трудових відносин у різних країнах (умови та оплата праці тощо);

міжнародні профспілкові організації;

виробнича демократія;

стратегічні підходи до міжнародних трудових відносин.

Дві основні форми участі працівників в управлінні міжнародною компанією:

спільне прийняття рішень (codetermination) — участь представників трудового колективу у засіданнях ради директорів з правом вето або без нього;

гуртки якості (quality control circle) — регулярні збори робітників, на яких обговорюються і вирішуються проблеми на своїх робочих місцях.

Вплив міжнародних компаній на послаблення позицій профспілок при обговоренні колективного договору:

міжнародна диверсифікація МНК;

загроза вивезти підприємство (і робочі місця) за кордон;

складні структури і механізми підпорядкованості.загрузка...