загрузка...
 
3.3 Основні типи міжнародних стратегій
Повернутись до змісту

3.3 Основні типи міжнародних стратегій

З урахуванням наведених у попередніх питаннях чотирьох стратегічних профілів міжнародних корпорацій у практиці міжнародного менеджменту виокремлюють чотири типи міжнародних стратегій: міжнародні, мультиринкові, транснаціональні та глобальні. Детальні їх характеристики наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Основні характеристики міжнародних стратегій

Назва стратегії, приклад

Характерні ознаки

Позитивні риси

Негативні риси

1

2

3

4

Міжнародна стратегія («Мак-Дональдс», «Майкрософт», «Ай-Бі-Ем», «Проктер енд Гембл»)

Тиражування однієї і тієї ж продукції в різних країнах. Концентрація виробництва в країні походження. Розміщення виробництва і маркетингу в інших країнах

Відносно низькі витрати на виробництво завдяки передачі основних умінь і продуктів, що використовуються в країні

Відсутність адаптації до місцевих умов. Обмежені вигоди від масштабів виробництва і місцевих умов

Мультиринкова стратегія («Дже-нерал Моторс» та інші автомобільні компанії, аудиторські фірми)

Індивідуалізація продукції для різних ринків. Розміщення виробництва, маркетингу в багатьох різних країнах

Адаптація до місцевих умов

Обмежена передача знань і продуктів між країнами. Обмежені вигоди від масштабів виробництва і розміщення

Глобальна стратегія («Інтел», «Мо-торола», «Тексас Інструмент»)

Централізоване виробництво і маркетинг розміщені у країнах з найменшими виробничими витратами

Вигоди від відповідної локалізації основних процесів. Результати від економії на масштабах

Відсутність адаптації до місцевих умов

Транснаціональна стратегія («Кате-рпілар   Тракор», «Юнілевер»)

Одночасна економія на масштабах і передачі знань і продуктів між країнами

Вигоди від ефекту масштабів та адаптації до місцевих умов

Небезпека відсутності концентрації на витратах і місцевих ринках і прийняття міжнародної стратегії

 загрузка...