загрузка...
 
9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях
Повернутись до змісту

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях

Однією з ключових ланок керівництва технологічним розвитком міжнародних корпорацій є тотальні системи управління якістю (Total Quality Management).

Вони почали створюватись в японських корпораціях ще в 60-ті роки минулого століття, а значного поширення набули після 1985 р., зокрема у зв'язку із запровадженням у 1987 р. широковідомих стандартів якості ІSО-9000. У наші дні ці стандарти визнані більш як у 100 країнах світу, у тому числі і в Україні, а на відповідність цим стандартам сертифіковано понад 50 тис. компаній.

Подпись: Якість — це сукупність характеристик об'єкта, які стосуються його здатності задовольнити встановлені і передбачені потреби відповідно до його призначення (ІSО 9004-1-95).

 

Тотальне управління якістю являє собою сукупність організаційної структури, процедур, процесів і ресурсів, необхідних для адміністративного забезпечення якості. Метою запровадження системи тотального управління якістю є забезпечення максимально високих результатів за всіма найважливішими для споживача критеріями.

Основні елементи тотального управління якістю охоплюють:

Філософські підстави:

Якість, що відповідає вимогам споживачів.

Ключова роль керівництва в управлінні поліпшенням якості (принцип першої особи).

Безперервність поліпшень.

Участь персоналу в процесі забезпечення і підвищення якості.

Швидке реагування.

Якісне проектування та упередження браку.

Управління за результатами.

Розвиток партнерських відносин.

Відповідальність і відданість корпорації.

Загальний інструментарій:

2.1.Інструменти статистичного контролю процесу.

Блок-схема виробничого процесу.

Контрольна карта.

Аналіз Паретто і гістограми.

Причинно-наслідкові діаграми.

Графік проходження процесу.

Діаграми розкидання.

Контрольні графіки.

2.2.Розгортання функції якості.

Інструменти статистичного спостереження відділу контролю якості:

План вибірки.

Аналіз можливостей виробничого процесу.

Методи Тагучі.

Міжнародні корпорації створюють і вдосконалюють свої системи тотального управління якістю продукції на основі національних, регіональних чи міжнародних систем тотального управління якістю. Серед національних систем якості найвідомішими є американська премія Болдриджа (Malkolm Baldrige Nationall analitu Award) та японська премія Демінга (Deming Prize). їх порівняльні характеристики наведені у табл. 9.1.

Таблиця 9.1 – Порівняльна характеристика премій Болдриджа і Демінга

Аспект

Премія Болдриджа

Премія Демінга

Спрямованість

Неперевершена досконалість і конкурентоспроможність

Стратегічний контроль якості

Критерії

Керівництво і стратегічне планування.

Націленість на ринок та споживача.

Інформація та аналіз.

Управління і робота з персоналом.

Управління виробничим процесом.

Результати виробничої діяльності

Стратегія та основні цілі.

Організація і ведення господарської діяльності.

Навчання і підвищення кваліфікації.

Збирання даних і зіставлення звітів.

Аналіз.

Стандартизація.

Контроль.

Гарантії якості.

Результати.

Майбутні плани

Кількість нагороджених

Не більше двох компаній у кожній категорії

Усі компанії, що відповідають вимогам стандартів

Зона присудження

Компанії США

Компанії   будь-якої   країни світу

Рік заснування

1987, закон 100-007 «Націо-нальний акт про поліпшення якості Малкольма Болдриджа»

1951

Спонсор

Національний інститут науки і техніки США

Об'єднання японських учених та інженерів

Серед переможців премії М. Болриджа такі відомі корпорації, як Motorola (1988), IBM Rochester (1990), AT&T Universal Card Services (1992) та ін. Зокрема, компанії Motorola завдяки підвищенню якості продукції вдалось заощадити понад   125 млн. дол. Чимало підприємств цієї компанії в інших країнах було сертифіковано за стандартами ІSО-9000. Першим із них виявився завод з випуску апаратури для стільникового телефонного зв’язку у Великобританії, який отримав сертифікат відповідності ІSО-9000 в 1991 р.

Першими лауреатами премії Демінга стали відомі японські корпорації «Тойота», «Соні», «Міцубісі», «Тошиба». Згодом до них приєднались інші провідні автомобільні корпорації, компанії з виробництва побутової електроніки, годинників.

Першими лауреатами премії Демінга стали відомі японські корпорації „Тойота”, „Соні”, „Міцубісі”, „Тошиба”. Згодом до них приєднались інші провідні автомобільні корпорації, компанії з виробництва побутової електроніки, годинників.

Прикладом регіональної системи управління якості є поширена Європейська премія якості (European Quality Award), яка заснована Європейським фондом управління якості (ЄФУЯ) в 1991 р. і підтримується Європейською комісією. Ця модель описує «ідеальне» підприємство і складається з дев'яти критеріїв, зображених на рис. 9.2.

 

Рисунок 9.2 – Модель Європейської премії якості

П'ять з них характеризують передумови діяльності підприємства, а чотири — результати, яких досягає підприємство за рахунок використання наявних передумов.

Дана модель визнає існування багатьох підходів для досягнення стабільної досконалості в усіх аспектах діяльності. Ідея моделі грунтується на тому, що високі ділові результати компанії невід'ємні від задоволення споживачів і персоналу та позитивного впливу на суспільство на основі розвитку лідерства у трьох ключових напрямах:

управління персоналом;

розроблення і реалізація належної сучасної політики і стратегії;

раціональне використання ресурсів, які визначають бізнесові результати через постійне вдосконалення продажу й обслуговування продукції та послуг.

Перша Європейська премія якості була присуджена європейській філії корпорації Хеrох у 1992 р., яка отримала в 1989 р. премію Болдриджа завдяки розробленню в 1982–1984 рр. і впровадженню в 1984–1988 рр. програми «Лідерство через якість». Варто зазначити також отримання Європейської премії якості фінською компанією Nokia Mobile Phones, Europe & Africa в 2000 р. — найбільшим виробником мобільних телефонів, яка в 1991 р. отримала Фінську національну нагороду з якості.загрузка...