загрузка...
 
4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень
Повернутись до змісту

4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень

По-перше, важливо принципово відрізняти східну і західну культури прийняття рішень. По-друге, важливо розрізняти вплив конкретних національних культур на прийняття рішень.

У східній культурі наголошується на правильному формулюванні проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті проблеми і доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди). Наприклад, процес групового прийняття рішень в Японії має чимало особливостей, які полягають у тривалому попередньому накопиченні виконавчими керівниками значного обсягу інформації і суджень підлеглих до моменту прийняття рішення.

Західна культура прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації. Акцент при цьому робиться на індивідуальному прийнятті рішення та конкретній відповідальності за його виконання.

Важливо звернути увагу й на чіткі особливості прийняття рішень в умовах певних національних культур:

США - переважно централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій.

Японія — прийняття рішень шляхом консенсусу з попередніми ретельними консультаціями, а також поєднання централізованого і децентралізованого підходів до прийняття рішень.

Великобританія — більшість організацій є досить децентралізованими і передають право прийняття рішень униз.

Франція — використовуються різні підходи, однак останнім часом спостерігається тенденція до централізації.

Німеччина — переважно централізація, автократія, ієрархія.

Скандинавські країни — децентралізація та участь.

Італія — використання традиційних і перевірених засобів прийняття рішень.

Єгипет — повільне і розважливе прийняття рішень.

Індія — рішення приймаються виключно вищими менеджерами, що не бажають ризикувати.загрузка...