загрузка...
 
2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій
Повернутись до змісту

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій

Подпись: Економічне середовище міжнародного менеджменту являє собою сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господарів, що визначають можливості започаткування і розвитку відділень транснаціональних корпорацій у цій країні.

 

Ключові характеристики національних економік як елемента середовища міжнародного бізнесу і менеджменту передбачають таке:

стабільність і рівень розвитку;

рівень інфляції;

стабільність національної валюти.

Для порівняння економічного середовища різних країн використовують різноманітні інструменти. Найбільш поширеними є такі:

індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму;

індикатор структурних реформ Європейського банку реконструкції і розвитку;

індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба;

індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобатона-Ведера.

Індекс конкурентоспроможності визначається за такими факторами:

стан внутрішньої економіки (Е);

глобалізація: участь у міжнародній торгівлі та інвестиціях (Г);

уряд: якість державної виконавчої політики (У);

фінанси: стан ринків капіталів, якість фінансових послуг (Ф)|

інфраструктура: обслуговування бізнесу (І);

менеджмент: якість управління (М);

наука і технології: потенціал і використання науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт (Н);

людський фактор: наявність і кваліфікація (Л).

За цим індексом Україна посідає 59-те місце у світі.

Індикатор структурних реформ ЄБРР базується на середньому значенні 8 показників: приватизація і реструктуризація підприємств, лібералізація і конкуренція, реформа фінансового сектору та ін. Шкала оцінок від 1 (централізована планова економіка) до 4 (розвинута економіка).  Для України  цей індикатор становить 2,4. Для порівняння відзначимо, що зазначений індикатор становить для Угорщини 3,7, Естонії та Польщі — 3,5, Чехії — 3,4.

Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельна ґрунтується на визначенні кумулятивного показника зменшення впливу держави на економічні процеси. Україна має цей показник 2,55, у той час як Угорщина — 6,84, Польща — 6,81, Словенія — 6,77, Хорватія — 6,53, Чехія — 6,4, Росія — 4,32.

Індекс інституційної якості Кауфмана-Крейда-Зойдо-Лобато-на-Ведера визначається за 300 показниками економічного розвитку, що зведені в 6 груп і змінюються у межах від (-25) до (+25). Для розвинутих країн цей показник становить (+12,6). Україна має від'ємний показник (-6), Угорщина (+8,7), Словенія (+8,5), Польща (+7,0), Чехія (+6,8), Естонія (+6,1).загрузка...