загрузка...
 
11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій
Повернутись до змісту

11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій

Головну увагу під час вивчення цього питання слід приділити широким можливостям міжнародних корпорацій у здійсненні експортних операцій. З одного боку, транснаціональні корпорації виробляють конкурентоспроможні товари і послуги та мають можливості постачати їх у різні країни, при цьому агресивно впливаючи на ринки цих країн. З іншого боку, більшість країн світу мають потребу в цих товарах і послугах для прискорення свого соціально-економічного розвитку. Завдяки застосуванню ефективних інформаційних технологій імпортери цих країн швидко виявляють виробників конкурентоспроможних товарів. Так, однією з найбільш досконалих вважається експортна діяльність міжнародної корпорації «Мінесота Майнінг енд Мануфекчурінг» (ЗМ) (США) — виробник понад 40 тис. найменувань товарів. Обсяг експорту становить 1,5 млрд дол. США при загальних обсягах продажів понад 15 млрд дол., 52 % з яких — закордонні продажі. Стратегія експорту базується на чотирьох простих принципах:

 Входь до нового ринку першим, тобто перемагай інших.

 Виробляй мало і продавай мало для входження на ринок у невеликих масштабах за дуже незначного інвестування та просування одного головного продукту.

 Наймай на роботу місцевих працівників для продажу продукції фірми.

 Формулюй і реалізуй глобальні стратегічні плани експорту та кінцевого закордонного виробництва продукції.

Виважена експортна стратегія «ЗМ» забезпечила успіх усієї корпорації і в Україні, на ринку якої продається багато найменувань товарів цієї корпорації, зокрема клейка стрічка, шліфувальний папір, записники „Post-it Notes”, медичні препарати і т. ін.

Важливо звернути увагу й на підтримку експортної діяльності міжнародних корпорацій відповідними урядовими і неурядовими організаціями країни походження цих підприємств. Мало відомо, наприклад, що за обсягом експорту підприємств штат Каліфорнія (США) займає восьме місце у світі. Значний внесок у це досягнення зробили представництва уряду цього штату в Японії, Китаї, європейських країнах, які доповнюють у цьому напрямі діяльність американських посольств.

Слід звернути увагу на експортне фінансування — залучення, забезпечення і використання фінансових коштів з метою здійснення експортної угоди. В її основі лежить не лише торгівля товарами народного споживання, але й поставка машин на обладнання, продаж нематеріального майна (права, ліцензії). Експортне фінансування повинно бути пов'язане безпосередньо з конкретним договором про поставку товарів і послуг, в якому врегульовані права і обов'язки продавця (постачальника) і покупця (підрядчика).

Фінансуватися експорт може звичайними і нетрадиційними методами; кошти надаються банками, небанківськими установами або державними організаціями.

При фінансуванні експорту використовуються практично всі форми кредитів, які застосовуються для внутрішньої торгівлі. Утворились і особливі форми фінансування, які перебувають у тісному зв'язку з наданими іноземному партнеру умовами платежу.

Різні методи фінансування експорту подано в табл. 11.1.

Таблиця 11.1 – Фінансування експорту

Види

Звичайні, або традиційні, методи

Нетрадиційні методи

Короткострокове

Незабезпечений овердрафт у національній або іноземній валюті.

Аванси під інкасо.

Урахування або купівля векселів / чеків банком.

Акцептні кредитні лінії.

Аванси покупця

Експортний факторинг.

Кредити експортних посередників.

Фінансування через комісійні фірми

Середньоспискове

Позичка в національній або іноземній валюті.

Кредит спеціальної державної установи

Форфейтинг.

Лізинг.

Міжнародні кредитні спілки.

Зустрічна торгівля

Довгострокове

Випуск єврооблігацій.

Кредит покупцю.

Проектне фінансування

Випуск акційзагрузка...