загрузка...
 
13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій
Повернутись до змісту

13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій

Важливо засвоїти питання щодо екологічної діяльності міжнародних корпорацій, яке набуває дедалі більшої актуальності у зв'язку з глобалізацією бізнесу, одного боку, та все ширшим використанням високих технологій — з іншого. Ці технології за умов соціальної безвідповідальності можуть справляти значний негативний вплив на життя людства. У кейсі «Чорнобильська АЕС» показана роль недоліків менеджменту в найбільшій техногенній катастрофі минулого століття. З погляду екологічної діяльності ліквідації наслідків вибуху четвертого реактора цілком виправдано розглядати Чорнобильську АЕС як міжнародну компанію, хоча юридично вона є національним енергетичним підприємством і після її закриття 15 грудня 2001 р. Однак світову громадськість продовжує турбувати стан 4-го енергоблока ЧАЕС. Тому для досягнення повної безпеки на ЧАЕС багато зусиль доведеться докладати не лише Україні, а й іншим країнам.

Серед міжнародних корпорацій можна знайти чимало прикладів прогресивної діяльності. Корпорація «Форд», наприклад, головну мету своєї екологічної політики вбачає у скороченні викидів вуглекислого газу в атмосферу шляхом підвищення економічності двигунів своїх автомобілів. За 1995-2000 pp. компанія знизила ці викиди на 10-12%. Одночасно «Форд» щорічно використовує 64 тис. матеріалів, що підлягають утилізації та вторинному застосуванню. Зокрема, 90% матеріалів, з яких виготовляється модель «Ягуар-Х», підлягає вторинному використанню. Про ці результати можна дізнатися зі звітів корпоративного громадянства «Форд Мотор компані».

Відомим у світі є також досвід екологічної діяльності японської корпорації “НТТ”. У 1991 р. була затверджена “Хартія компанії “НТТ” з довкілля”, на основі якої розробляються два типи планів: Основна програма заходів з охорони довкілля та Докладна річна програма заходів. Одна з таких річних програм, наприклад, передбачала такі заходи:

 Скорочення споживання паперу.

 Запобігання потеплінню клімату.

 Скорочення і переробка відходів.

 Захист озонового шару атмосфери.

У реалізації зазначених заходів беруть участь усі 270 тис. працівників корпорації. Завдяки цьому, наприклад, частка переробленого паперу в телефонних довідниках, що видаються “НТТ”, становить 55% при граничному рівні цього показника 65 %.

Важливо звернути увагу на використання міжнародними корпораціями системного підходу до екологічного менеджменту. Одним з інструментів такого підходу є модель Вінтера (рис. 13.1), яка була створена в компанії «Вінтер енд Сон» (Німеччина) у 1978 – 1986 рр. У 1989 р. відомий німецький інститут менеджменту визнав цю компанію найкращою серед металообробних підприємств країни. Згодом ця система поширилась на інші галузі господарства Німеччини та інших країн. Модель Вінтера дістала схвальну оцінку одного з сучасних «гуру» менеджменту Тома Пітерса, який вважає її комплексним, готовим до застосування підходом до організації екологічного менеджменту.

Позначення

 - Огляд ситуації.

 - Розстановка пріоритетів.

 - Мотивація керівників.

 - Корпоративні цілі.

 - Охорона довкілля на підприємстві.

 - Менеджмент безпеки праці.

 - Розроблення продукції.

 - Управління матеріально-технічним постачанням.

9 - Технологія виробництва.

 - Енергія і вода.

 - Управління потоками відходів.

 - Забруднені об'єкти.

 - Екологічний маркетинг.

 - Громадські зв'язки.

 - Зовнішньоекономічні зв'язки.

 - Стан території.

 - Будівлі і приміщення.

 - Транспортні засоби, автопарк.

 - Мотивація персоналу.

 - Навчання.

 - Умови праці.

 - Харчування в їдальні.

 - Екологічне консультування.

 - Державні субсидії.

 - Страхування.

 - Правові аспекти.

 - Відповідальність за шкоду.

 - Кримінальна відповідальність.

 

Рисунок 13.1 – Модель Вінтера

Прагнучи опанувати сучасні методи управління екологічною діяльністю міжнародних корпорацій, слід зрозуміти систему міжнародних стандартів ISO-14000, що містять основні стандарти:

ISO-14001 - Системи екологічного менеджменту. Вимоги і керівництво із застосування.

ISO-14004 - Системи екологічного менеджменту. Загальні керівні вказівки.

ISO-14010 - Екологічний аудит. Основні принципи.

ISO-14011 - Екологічний аудит. Процедура аудиту систем екологічного менеджменту.

ISO-14012 - Екологічний аудит. Кваліфікаційні критерії для аудиторів у галузі екології.

ISO-14040 - Оцінка життєвого циклу. Принципи і сфера застосування.

ISO-14050 - Екологічний менеджмент. Терміни і визначення.

Для поглибленого вивчення питання доцільно опрацювати роль міжнародних організацій і форумів у регулюванні екологічної діяльності транснаціональних корпорацій. У цьому зв'язку важливо звернути увагу на міжнародну конференцію з навколишнього середовища і розвитку, що відбулась у Ріо-де-Жанейро в 1992 р. На ній були сформульовані стратегічні напрями розвитку глобальної природоохоронної діяльності. Для реалізації рішень цієї конференції щорічно протягом 1993-2000 pp. знадобилися б кошти в розмірі 600 млрд дол. США, при цьому 125 млрд дол. - у вигляді грантів та концесій. Звичайно, вільних коштів у зазначених розмірах у світі немає, оскільки ці суми зіставні з масштабами світових прямих іноземних інвестицій, які зросли з 202 млрд дол. США у 1990 р. до 1271 млрд дол. США у 2000 р. Тому чимало нерозв'язаних екологічних проблем минулого століття перейшло в нинішнє.загрузка...