загрузка...
 
14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище
Повернутись до змісту

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище

Насамперед важливо звернути увагу на посилення захисту довкілля в умовах економічного зростання. На це спрямовані такі чотири принципи сучасної глобальної управлінської практики, які дістали назву «принципи підтримки розвитку»:

Напруження між економічним зростанням і захистом довкілля має бути знято шляхом відновлення останнього.

Бідним націям не варто наслідувати виробництво і моделі витрачання ресурсів багатих націй.

Спосіб життя багатих націй має бути змінено.

Максимізацію доходів компаній має бути замінено на розширення можливостей для людей.

Важливо зазначити гостру необхідність визначення впливу окремих факторів на стан довкілля. Зокрема, можна навести формулу автора відомої роботи «Бомба народонаселення» Пауля Ерліха:

,

де  - природне навантаження;

 - народонаселення;

 - багатство;

 - технологія.

Ця формула дозволяє визначити співвідношення між витратами і відновленням природних ресурсів і створити екологічну економіку, яка забезпечує розширене відтворення довкілля.

Обґрунтовуючи шляхи вдосконалення глобального управління довкіллям, важливо звернути увагу на його забруднення різноманітними відходами, насамперед двоокисом вуглецю. Як показано у табл. 14.6, Україна посідає тут досить гідне місце.

Таблиця 14.6 – Обсяги викидів в атмосферу двоокису вуглецю в найбільших країнах-забруднювачах

Країна

Млн тонн

Країна

Млн тонн

США

4,8

Індія

0,76

Китай

2,6

Україна

0,61

Росія

2,1

Великобританія

0,56

Японія

1,6

Канада

0,41

ФРН

0,87

Італія

0,41загрузка...