загрузка...
 
10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях
Повернутись до змісту

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях

Важливим є усвідомлення суті і функцій трансферного ціноутворення. Ключовою особливістю таких цін є те, що вони мають розрахунковий характер і встановлюються на продукцію, яка виробляється одним зарубіжним відділенням міжнародної корпорації для іншого і поставляється без перерахування реальних грошових коштів споживачем постачальнику. Такі ціни були розроблені і впроваджені в практику корпорацій «Дженерал Електрик» та «Дженерал Моторс» на початку 30-х років ХХ ст. Сьогодні такі ціни використовують понад 2 тис. корпорацій.

Головна функція трансферних цін полягає в оптимізації оподаткування міжнародних корпорацій та їх окремих філій за рахунок віднесення певної частини витрат на діяльність певних відділень з метою зниження податку на прибуток або ж інших податків і платежів. Серед інших функцій трансферних цін слід відзначити такі:

забезпечення зв'язків між відділеннями;

оцінка результатів господарської діяльності відділень;

стимулювання поліпшення роботи відділень;

узгодження інтересів відділень із загально корпоративними цілями.

Залежно від методів трансферних цін у цілому, а також двох головних складових — собівартості та прибутку, розрізняють п'ять видів таких цін: витратні, договірні, кінцеві, ринкові і змішані трансферні. Кожен із видів цін має свої переваги, недоліки і сфери застосування.загрузка...