загрузка...
 
Контрольні запитання
Повернутись до змісту

Контрольні запитання

У чому виявляються спільні риси і відмінності між торговельними операціями транснаціональних корпорацій і міжнародною торгівлею?

Які особливості притаманні торговельним операціям міжнародних корпорацій порівняно з діяльністю малих і середніх підприємств на зовнішньому ринку?

Що таке міжнародний життєвий цикл товару?

Як впливає міжнародний життєвий цикл товару на торговельні операції транснаціональних корпорацій?

Які переваги в експорті мають транснаціональні корпорації?

Які існують форми зустрічної торгівлі?

У чому полягають переваги і недоліки міжнародного лізингу?

Що таке факторинг?

Які сфери використання форфейтингу?загрузка...