загрузка...
 
7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри
Повернутись до змісту

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри

Загальна схема міжнародних комунікацій наведена на рис. 7.3.

 

Рисунок 7.3 – Процес комунікацій

Важливо зазначити такі особливості міжнародних комунікацій:

розміщення окремих елементів комунікацій у різних частинах світу;

віддаленість;

вплив різних культур;

різниця у часі;

значні затрати.

Самостійно вивчаючи тему, студент має враховувати основні типи міжнародних комунікацій:

Зовнішні міжнародні комунікації

Приклад. Комунікації між урядами у зв'язку з дотриманням угод про міжнародну торгівлю.

Внутрішні міжнародні комунікації

Приклад. Спілкування в даній країні менеджера з іншої країни.

Менеджери-американці щоденно здійснюють у США 37 телефонних дзвінків, а в Японії — 34. Японські менеджери здійснюють в Японії щоденно у середньому 35 телефонних дзвінків, а в США лише 30.

 

Рисунок 7.4 – Приховані та висловлені міжнародні комунікації

Висхідні комунікації (upward communication):

зворотний зв'язок;

допомога менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів.

Спадні комунікації (downward communication):

встановлення завдань;

надання інформації.

Вивчаючи питання, важливо усвідомити бар'єри міжнародних комунікацій:

Мовні бар'єри (Language Barriers).

Типові кроки підготовки письмового звіту з використанням перекладу:

збір персоналом матеріалу для внесення до письмового повідомлення;

підготовка попереднього проекту повідомлення німецькою мовою у письмовій формі;

доопрацювання проекту німецькою мовою;

переклад матеріалу з німецької мови англійською;

консультація з персоналом, що володіє двома мовами, стосовно перекладу;

доопрацювання проекту англійською мовою в додатковий час доти, доки він не буде придатним для подальшого використання.

Бар'єри сприйняття (Perceptual Barriers):

рекламні повідомлення;

інші погляди.

Вплив культури (The Impact of Culture):

культурні цінності;

непорозуміння.

Невербальні комунікації (Nonverbal Communication):

враження;

дистанція (інтимна, особиста, соціальна, публічна).

Вивчення зазначених бар'єрів повинно логічно завершитись розумінням шляхів підвищення ефективності міжнародних комунікацій:

1. Поліпшення системи зворотного зв'язку.

Найбільш важливим є зворотний зв'язок між материнськими компаніями і приєднаними відділеннями. Існує два типи систем зворотного зв'язку:

особові (наради, телефонні розмови);

міжособові (звіти, бюджети, плани).

Приклад. Половина материнських компаній США підтримують зворотний зв'язок зі своїми філіями за кордоном шляхом щомісячних письмових звітів, а в компаніях Європи і Японії цей показник становить лише 10 %. 75 % компаній США проводять щорічні наради з вищими керівниками філій, у той час як для європейських та японських компаній це становить 50 %, що вважається недостатнім для домашнього офісу.

2. Мовний тренінг:

вербальні (усні) комунікації;

письмові комунікації.

3. Культурний тренінг:

розуміння іншої культури;

національна культура і субкультура (спільність культури країн Південної Америки, латинська культура — основа культури Іспанії, Португалії, Італії, Франції);

обмеженість поняття «міжнародна культура».

 

Рисунок 7.5 – Категорії особистого простору при міжнародному спілкуванні

Джерело: Adapted from Richard M. Hodgetts, Donald F. Kuratko. Management. – 2d ed. – San Diego, Calif.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988. — Р. 265

4. Посилення гнучкості і співробітництва:

внутрішньофірмова взаємодія;

переговори;

урахування відмінностей між географічною і корпоративною культурами.

Способи подолання культурних бар'єрів:

Зберігайте неупередженість.

Уважно ставтесь до звичаїв інших людей.

Ураховуйте багатозначність однакових жестів і виразів у різних країнах.

Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини.загрузка...