загрузка...
 
Контрольні запитання
Повернутись до змісту

Контрольні запитання

 Чим саме національний бізнес принципово відрізняється від міжнародного?

 Чому міжнародний бізнес розвивається швидшими темпами, ніж національний?

 Яке існує співвідношення між поняттями «міжнародний бізнес», «міжнародний менеджмент», «загальний менеджмент»?

 Сформулюйте риси сучасного міжнародного бізнесу.

 Які критерії покладено в основу періодизації розвитку міжнародного менеджменту?

 Які фактори прискорюють або гальмують процес глобалізації?

 Наведіть визначення поняття «міжнародна корпорація».

 У чому полягають відмінності між поняттями «міжнародна корпорація», «багатонаціональна корпорація», «мультинаціональна корпорація», «транснаціональна корпорація», «глобальна корпорація»?

 У чому полягають сильні та слабкі сторони широкого географічного розташування ТНК?

 У чому полягає провідна роль американської школи менеджменту?

 Які суть і структура міжнародного менеджменту?

 Яке співвідношення між національною та міжнародною моделями менеджменту?

 Який взаємозв'язок існує між загальним і міжнародним менеджментом?

 Чим принципово відрізняється досвід американського і японського менеджменту?

 Чи існує, на ваш погляд, українська модель міжнародного бізнесу?загрузка...