загрузка...
 
14.2 Становлення глобальних підприємств
Повернутись до змісту

14.2 Становлення глобальних підприємств

Варто наголосити на глобальній ролі бізнесу, яка полягає у зростаючому впливі міжнародних корпорацій на зміни життєдіяльності дедалі більшої частини населення світу. Розвиток телекомунікацій і транспорту, стрибкоподібне зростання електронної комерції, використання сучасної комп'ютерної техніки не лише в діловому житті, а й у побуті – це далеко не повний перелік напрямів впливу міжнародних корпорацій на якісні зміни життя мільйонів людей різних країн. У цьому зв'язку доречно нагадати, що частка 500 найбільших транснаціональним компаній у прямих іноземних інвестиціях становить 80%, а в міжнародній торгівлі — більше ніж половину.

За показник рівня глобальності корпорацій можна використовувати індекс транснаціональності компаній. У табл. 14.2 наведено 20 міжнародних корпорацій, які є провідними за середньозваженим показником зарубіжної діяльності, що визначається на основі трьох часткових індексів: обсягів продажів, активів та працівників.

Таблиця 14.2 – Провідні глобальні корпорації за індексом транснаціональності

Назва корпорації

Країна

Індекс, %

Нестле

Швейцарія

94,0

Томпсон Корпорейшн

Канада

93,3

Холденбан Фінансіере

Швейцарія

92,1

Сіграм компані

Канада

89,7

Солвей

Бельгія

89,6

ABB (Айже Браун Бовері)

Швейцарія

88,6

Електролюкс

Швеція

88,3

Юнілевер

Великобританія - Нідерланди

87,1

Філіпс Електроніко

Нідерланди

85,4

Роч Холдингс

Швейцарія

85,1

СКА

Швеція

79,7

Нортен Телеком

Канада

78,4

Глаксо Уелком

Великобританія

76,5

Кейб Уайєлес

Великобританія

75,6

Вольво

Швеція

73,8

Ньюс Корпорейшн

Австралія

73,5

Роял Дач/Шелл

Великобританія - Нідерланди

73,0

Гранд Метрополітен

Великобританія

72,4

Петрофіна

Бельгія

70,4

Саінт Гобайн

Франція

69,7

Географічний розподіл 500 провідних корпорацій наведено в табл. 14.3.

Таблиця 14.3 – Географічна структура транснаціональних корпорацій, що входять до списку «ФОРЧУН ГЛОБАЛ 500»

Країна

Кількість ТНК

США

162

Європейський Союз

155

Японія

126

Швейцарія

14

Південна Корея

13

Канада

6

Бразилія

5

Австралія

5

Китай

3

Інші

11

Усього

500

Варто зважувати на тенденцію подальшої глобалізації виробничих процесів і обслуговуючих структур. Прогнози свідчать, що через 20-25 років міжнародні корпорації будуть об'єднуватись і керуватись єдиною глобальною стратегією незалежно від особи власника. Ці глобальні економічні та організаційні мегасистеми потребуватимуть нового глобального топменеджменту.

Слід усвідомити одну з принципових сучасних особливостей глобалізації бізнесу. Вона пов'язана зі становленням так званих метанаціональних компаній, що будуються на новому виді конкурентних переваг. Ці переваги полягають у виявленні, компетентній оцінці, мобілізації і багатократному використанні знань з усього світу. Сучасний виклик для таких компаній полягає в інноваціях шляхом навчання від усього світу. Серед прикладів таких корпорацій: «Дженерал Електрик» (США), «Нокіа» (Фінляндія), «СТМ Мікроелектронікс» (Франція - Італія), «Шіссейдо» (Японія), «Проктер енд Гембл» (США), «Као» (Японія) та ін. Менеджмент метанаціональних корпорацій доповнюється системою управління знаннями, яка охоплює три інструменти:

Відчуття, яке означає ідентифікацію та оцінку існуючих по всьому світу знань, а також нових знань, що з’являються у всіх куточках земної кулі.

Мобілізація - інтегрування розпорошених по всьому світу знань у конструктивні інновації і перетворення їх на ринкові можливості нових продуктів і послуг.

Оптимізація – впровадження створених інновацій всередину цінностей компанії, виробництва маркетингу, поширення ефективності їх використання на глобальному рівні, отримання фінансової віддачі від створених інновацій.

Метанаціональні компанії мають своєрідну структуру та вимоги до персоналу. У такій структурі запроваджується посада головного керуючого знаннями, якому підпорядковуються:

інформаційні системи;

інформаційні інструменти, бібліотеки всіх типів;

розумова інфраструктура (розвідка, дослідження і розробки, аналітики і т.ін.)

Працівники цього підрозділу мають швидше нагадувати посла-мандрівника, який особисто долає міжкультурні бар’єри в куточках можливого створення нових знань, ніж організованого кабінетного фахівця.

Усвідомлюючи особливості діяльності глобальних корпорацій, важливо брати до уваги нові критерії успіху, якими вони дедалі частіше керуються у корпоративному менеджменті. Не зменшуючи значення фінансових показників, дослідження одного з провідних фахівців міжнародного менеджменту Р. Кантера довели, що ключового значення набувають три нематеріальних активи: концепції, компетентність, зв'язки [7].

Подпись: Компетенції - це передові ідеї, проекти чи уявлення про ті послуги, що створюють споживчі цінності на основі використання створених у світі знань.

Подпись: Компетентність означає здатність поставити нові знання та ідеї на службу споживачам на найвищому рівні.

Подпись: Зв’язки - це різноманітні альянси компаній, що використовуються для реалізації ключових можливостей, створення більш споживчих вигод, відкриття нових перспектив і розширення горизонтів бізнесу.

 

Компанії світового класу швидко оновлюють ці активи завдяки своїй підприємливості, більшій схильності до навчання і прагненню до співробітництва. Такі компанії швидко розвиваються у так званих міжнародних містах: Бостон, Майамі, Грінвілл, Спартанберг (США), Сінгапур, Гонконг та ін.

Для поглибленого засвоєння теми можна скористатись моделлю Дж. Коллінза, яка дозволяє перетворити хороші компанії на корпорації світового класу (див. тему 7). Ця модель зображена на рис. 14.1.

Рисунок 14.1 – Модель Дж. Коллінза «Від гарного до видатного»

Ця модель включає шість послідовних кроків — від призначення керівників до розвитку технологій, які згуртовані в три групи. Якщо систематично приділяти увагу цим інструментам (маховик), то на певному етапі (після третього кроку) можливе стрімке зростання. Детальніше про зазначену концепцію студент може дізнатися з відомої книги Дж. Коллінза. Тут ми лише наводимо такий новий інструмент глобального менеджменту, як концепція «їжака». Вона пов'язана з вибором стратегії компанії і полягає у трьох колах, що перетинаються, кожне з яких дає відповідь на три простих, але надзвичайно важливих запитання. До стратегії включаються лише ті запитання, які входять одночасно у всі три кола, тобто до зони взаємного перетинання.

 

Рисунок 14.2 – Концепція «їжака»

Автори дослідження під керівництвом Дж. Коллінза дослідили 1435 корпорацій, що перебували у списку «Форчун-500» за період 1965-1995 pp., і дійшли висновку, що 11 з них є видатними, оскільки їх фінансові результати більш ніж втричі перевищили середні за відповідними галузями (табл. 14.4).

Таблиця 14.4 – Видатні компанії за результатами дослідження Дж. Коллінза

Назва компанії

Бізнес

Перевищення, %

Період, роки

Аббот Лабораторіз

Фармацевтика

3,98

1974-1989

Фанні Мей

Іпотечне кредитування

7,56

1984-1999

Джилет

Галантерейні товари

7,39

1980-1995

Кімберлі Кларк

Паперові товари

3,42

1972-1987

Крогер

Торгівля продовольством

4,17

1973-1988

Нукор

Сталь

5.16

1975-1990

Філіп Морріс

Тютюн / Харчування

7,06

1964-1979

Пітні Бовз

Комунікації

7,16

1973-1988

Сьоркуіт Сіті

Програмні продукти

18,5

1982-1997

Уолгрінс

Торгівля медикаментами

7,34

1975-1990

Уелс Фарго

Банки

3,99

1983-1998загрузка...