загрузка...
 
Контрольні запитання
Повернутись до змісту

Контрольні запитання

У чому полягає значення організаційного фактора для ТНК?

Які переваги і недоліки притаманні дивізіональним структурам?

Що являють собою структури на основі стратегічних одиниць бізнесу?

У чому відмінність традиційних і нетрадиційних форм організації міжнародних операцій?

Як відбувається злиття міжнародних компаній?

У чому сильні і слабкі сторони спільних підприємств?

Для чого проводиться порівняльний аналіз західних і східних організацій?

Що являють собою інтегровані структури міжнародного бізнесу?

Термінологічний словник ключових понять

Глобальна структура, матрична структура, механізми міжнародної координації, міжнародна альянсові мережа, міжнародна дивізіональна структура, міжнародна організаційна структура, міжнародні альянси, міжнародні інтегровані структури, мультинаціональна матрична структура, організаційне проектування, організаційний розвиток.загрузка...