загрузка...
 
Контрольні запитання
Повернутись до змісту

Контрольні запитання

Які складові зовнішнього середовища менеджменту?

У чому полягають реальні можливості виходу українських фірм на зовнішні ринки?

Що потрібно знати менеджерові ТНК про аналіз економічного середовища?

Правовий аналіз середовища: що важливо врахувати для прийняття управлінських рішень?

Що є важливим для міжнародного менеджера в політичних аспектах середовища?

Яка роль маркетингового аналізу для прийняття рішень у міжнародному бізнесі?

У чому полягає значення міжнародного права для функціонування і розвитку міжнародного менеджменту?

У чому суть глобальної конкуренції?

Які особливості зовнішнього середовища в Україні?

У чому полягає природа культури?

Назвіть основні риси культури.

Які існують закономірності формування культури?

Що таке культурна модель (кластер)?

У чому полягає відмінність кластерного і ціннісного підходів до культури?

Які характерні риси притаманні поведінковим стереотипам американських, європейських та японських менеджерів?загрузка...