загрузка...
 
вступ
Повернутись до змісту

вступ

Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юнктури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції підприємства в ринкових умовах. Такі знання дає дисципліна «Міжнародний менеджмент» як філософія підприємницької діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отримані при вивченні дисциплін: «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Фінансовий та управлінський облік», «Статистика».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники українських авторів: Є. Панченко, В. Рокочі, О. Плотнікова, В. Новицького та інших;

- зарубіжних авторів: Д. Баркана, Є. Бригхема, А. Майзелята, С. Пивоварова,   Л. Тарасевича та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі міжнародного менеджменту;

- матеріали, подані в періодичній літературі.загрузка...