загрузка...
 
Лекція 2 Будова клітини. Клітинна теорія. Цитологічні основи спадковості
Повернутись до змісту

Лекція 2 Будова клітини. Клітинна теорія. Цитологічні основи спадковості

Передача спадкової інформації здійснюється завдяки

здатності клітини  до ділення і характерна для всіх живих істот.

Який об‘єкт вважають живим? За сучасними уявленнями для живого організму характерними є такі ознаки:

репродукція – здатність  до відтворення, самовідтворення, розмноження;

використання та трансформація енергії (перетворення одного виду енергії до іншого);

метаболізм (обмін речовин);

чутливість,   тобто сприйняття зовнішніх дій (подразнень) та подразливість – здатність реагувати на подразнення зміною свого стану (скорочення органів та окремих структур) або специфічною діяльністю (у формі різних рухів, наприклад, таксисів та тропізмів);

мінливість – здатність змінювати свої ознаки.

Кожна властивість окремо одна від одної може бути характерною і для неживого об’єкта (наприклад, якщо вдарити по каменю, він розіб‘ється – характерна чутливість). Але лише разом взяті ці ознаки характеризують об’єкт в якості живого, і вся сукупність цих ознак з’являється вже на клітинному рівні. Найменшою одиницею живого є клітина.загрузка...