Курс лекцій з основ біології - О. А. Обухова

Анотація

Вступ

Лекція 1  Рівні організації живого. Методи біологічних досліджень

Форми життя

Рівні організації клітини

Сучасні методи цитологічних досліджень

Лекція 2 Будова клітини. Клітинна теорія. Цитологічні основи спадковості

Клітинна теорія

Основні положення сучасної клітинної теорії:

Будова клітини

Ядро

Організація спадкового матеріалу. Каріотип

Лекція 3 Життєвий цикл клітини. Мітоз. Розмноження. Мейоз

Розмноження

Безстатеве розмноження одноклітинних організмів

Безстатеве розмноження багатоклітинних організмів

Гаметогенез.

Запліднення.

Партеногенез.

Лекція 4 Закономірності спадковості і мінливості. Закони Менделя

Моногибридне схрещування. Закон одноманітності гібридів першого покоління

Аналізуюче схрещування.

Полігібридне схрещування. Дигібридне схрещування як приклад полігибридного схрещування

Лекція 5 Взаємодія генів. Успадкування груп крові

Системи груп крові

Взаємодія неалельних генів

Лекція 6 Мінливість ? властивість живого. Генотип і фенотип. Проблеми мутагенезу

Мутаційна мінливість.

Лекція 7 Хромосомна теорія спадковості. Зчеплення зі статтю

Карти хромосом прокаріотів

Статеві хромосоми

Лекція 8 Основи молекулярної генетики. Будова і функції ДНК

Типи РНК.

Реплікація ДНК

Основні етапи реплікації:

Репарація ДНКзагрузка...