загрузка...
 
Лекція 5 Взаємодія генів. Успадкування груп крові
Повернутись до змісту

Лекція 5 Взаємодія генів. Успадкування груп крові

Розвиток будь-яких ознак у організмів є наслідком

складної взаємодії генів, точніше – між продуктами їх діяльності – білками-ферментами. Цю взаємодію можна зобразити у вигляді схеми:

 

Алельні гени – гени, що знаходяться в однакових ділянках (локусах) гомологічних хромосом і обумовлюють формування альтернативних ознак.

Розрізняють такі види взаємодії алельних генів:

повне домінування, неповне домінування, наддомінування, кодомінування.

Повне домінування – пригнічення, прояв у гібридних клітинах гена одного батьківського геному (сукупності всього спадкового матеріалу організму), тоді як гомологічний ген іншого батьківського геному є присутнім, але не проявляється, його дія пригнічується.

А – жовт.                   P:  ?АА X ?аа

а – зел.                      F1:           Аа (жовт.)

Неповне домінування – така форма взаємодії, коли у гетерозиготного організму (Аа) домінантний ген (А) не повністю пригнічує рецесивний ген (а), внаслідок чого проявляється проміжна між батьківськими ознака:

А – червоні квіти            P:  ?АА X ?аа

а – білі квіти                   F1:           Аа (рожеві)

Наддомінування – коли ген у гетерозиготному стані виявляється сильнішим, ніж у гомозиготному.

АА – норм. тривалість життя;

Аа – подовжена тривалість;

аа – летальний наслідок (у дрозофіл).

Гетерозис у рослин і тварин - "гібридна сила" – використовується в селекції (життєздатність, швидкий ріст, вага, плодючість).

Кодомінування – одночасний прояв алелей у гетерозиготі за відсутності тенденцій до будь-якого домінування одного над іншим. Класичним прикладом є система груп крові АВ0, коли еритроцити людини з ІV групою крові несуть на поверхні антигени, що контролюються обома алелями.загрузка...